مدیر اتحادیه مشاوران املاک گفت: کاهش حق الزحمه کمیسیون مشاوران املاک فرمان نائب رئیس اولیه مدیریت املاک اندیشه کرج جمهور بوده است. رئیس خزانهداری اظهار کرد: همین همکاری باعث شده است که بیش از ۷۰ فقره مدرک مدنی را که دستگاههای اجرایی ما در دولت نگه داشته بودند و تحویل نمیدادند هم به خزانه ارائه دهند. به مسکنسازها میتوانست یک سناریوی مبنی بر خوب تر شدن آتی بازار ملک از دیدگاه مسکنسازها را پررنگ نماید یا دست‌کم بر مرحله انتظارات آن‌ها از آتی پیشروی فعالیتهای ساختمانی بدون تاثیر باشد، البته دقیقا در همین زمان، بدترین حس سازندهها از آتی پیشروی بازار ملک طی 1 سال پیشین به ثبت رسید. به تیتر مثال، احراز ضمانتهای بانکی به مراد ارائه سرویس ها به مشتریان دیگر نیازی به فرایند طولانی تحلیل بوسیله متخصص ندارد و این مورد قضیه به رخ اتومات بدون نیاز به نیروی انسانی توسط سامانه ملی املاک و اسکان قابل انجام است. از سوی دیگر طرحی بایستی در بازار مسکن و از سوی متولی همین بازار اجرایی و عملیاتی شود که قابلیت و امکان فروش واحدهای ساخته شده به تقاضای اثرگذار به شکل استوار را فراهم کند. از سوی دیگر عدد شامخ کل فعالیتهای ساختمانی هم از آبانماه ۹۸ تاکنون در بدترین حالت قرار گرفته است. طی حدود سه سال گذشته، به طور همزمان مهم دوام جهش ارزش در بازار ملک و دوام ضعف اقتدار خرید از سوی متقاضیان مصرفی، حلقه آخر بازار ساختوساز که همان قابلیت فروش به موقع واحدها به متقاضیان است تامین نشد. عدد این شاخص نیز که در تیرماه ۵۶/ ۴۷ بود در مرداد ماه به ۸۶/ ۴۲ رسید.هر چند همین مقدار در فروردین ماه کاهش بوده هست ولی از آنجا که فروردین ماه عملا بازار مسکن حالت تعطیل داشت ومعامله چندانی صورت نگرفت میتوان این ماه را به عنوان ماه استثنا نظر کرد. گرچه سامانه املاک و اسکان amlak.mrud.ir، به تیتر یکی از از سامانه های دولتی به صورت سامانه ای حرفه ای و به روز طراحی گردیده، اما وبسایت املاک و اسکان همانند سایر تارنما های اینترنتی ممکن میباشد که گاهی به دلایلی حساس مشکل مواجه گردد. از آنجا که ثبت تحمیلی املاک در سامانه املاک و اسکان که به تیتر سامانه تصویب اسم کد یکتا املاک نیز شناخته می شود، به طراوت شروع شده است، ممکن است افرادی که قصد ثبت ملک و اطلاعات سکونتی خویش را در سامانه املاک و اسکان دارند، اهمیت سوالاتی در این راستا مواجه شوند. اطلاعاتی که از همین سامانه در اظهارنامه اخذ می شود، غیرقابل ویرایش است، به این خاطر می بایست درصورت لزوم اطلاعات در سامانه تصویب نام موقت اصلاح گردد. اگر از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه مشاور املاک اندیشه فاز ۳ لطفا از ورقه ما بخواهید.

ایندکسر