ارتفاع مدت روزگار تماس میان آب و مواد کربنی که بر اساس مقدار جریان آب تهیه و تنظیم می­ شود تأثیر قابل توجهی بر جذب آلاینده ها دارد. مواد واسطه فیلتر کربنی از موادی نظیر چوب و پوست نارگیل ساخته می­ شوند در نتیجه هیچ دسته مواد شیمیایی به آب افزوده نمی ­شود به این ترتیب یک پروسه فیلتراسیون طبیعی را خوا هیم داشت. بعد از آن از مطالعه ی کاربردهای کربن فعال، به احتمال زیاد تصمیم دارید که همین ماده ی گرانبها را تهیه و تنظیم فرمایید. همین می تواند به یکی از دو نحوه شکل دهد: گاز کربن فعال را از چه جایی تنظیم کنیم یا این که معالجه شیمیایی. کربن فعال ذغالی می باشد که اساسی اکسیژن فعالیت آوری شده به همین علت میلیون ها حفره ­ی بسیارریز روی تراز آن وجود دارد و در فیلتر کربنی از روش پدیدۀ جذب مواد آلاینده آب را حذف می کند. فیلتر کربنی بدلیل وجود تخلخل موجود در ساختار کریستالی خود قوی به تولید پیوندهای در بین مولکولی در میان میکروارگانیسم ها و کربن فعال بوده که این فرمان باعث حذف همین مواد از ماسک ژلی بامبو و کربن فعال آب می شود. محققان گزارش دیتا اند که زغال فعال می تواند به حذف ریز ذرات مانند گرد و غبار ، خاک ، مواد شیمیایی ، سموم و باکتری ها از سطح پوست یاری کند و در نتیجه دفع آن‌ها را تسهیل کند. زمانی که کربن فعال اشباع شود آلاینده ها می­ توانند از کربن وارد جریان آب شوند. حفظ آسان و ناچیز هزینه : فیلترهای کربن فعال یکی از مناسب ترین فیلتر ها می ­باشند و نیازی به تعمیر و مراقبت ندارند. روزگار تماس اکثر فی مابین آب و فیلتر کربنی سبب جذب بیشتر مواد می ­شود. میزان مرحله موجود برای جذب به ازای مقدار مشخصی از تراکم کربن. فیلتر کربنی شامل یک فیلتر هست که حساس مدیای کربن فعال یا کربن اکتیو پر شده است و آب یا فاضلاب وقتی از باطن این مدیا عبور می نماید به رخ فیزیکی و یا به برهان پدیده جذب سطحی تصفیه می شود. استفاده از دو فیلتر کربنی فعال به صورت سری ، استراتژی دیگری در برابر ورود آلاینده ها از کربن به جریان آب می ­باشد. گاز متیل اتیل کتون را از فیلتر کربن فعال عبور می دهیم. به کارگیری از دو فیلتر به صورت سری راهکار دیگری در برابر ورود آلاینده ها از کربن به جریان آب می­ باشد. فیلتر کربنی می­ تواند مقدار سرب موجود در آب را کاهش دهد ولی بیشتر سیستم های کمتر دهنده میزان سرب علاوه بر فیلتر کربن فعال از یک فیلتر دیگر هم بهره می­ برند.

ایندکسر