در صورت بلعیدن، ممکن است به مریض آب یا این که شیر بدهد، مگر اینکه در رخ استفراغ، تشنج یا بیمار بیهوش شود. به جهت این که بتوان به مجروح کمکهای لازم را کرد، بایستی مدت روزگار در معرض قرار گرفتن، مقدار مصرف یا این که استنشاق را به صحت بدانیم تا به شتاب یاری های نخستین انجام پذیرد. البته چنانچه مقادیر متعددی از این ماده استنشاق شود ، ممکن هست شخص نیاز به تنفس تصنعی و مصنوعی داشته باشد که در همین صورت شخص جراحت دیده می بایست فورا پس از انجام مقدمات به مرکز ها درمانی مراجعه نماید . در این وضعیت به جهت انجام آندوسکوپی به جهت انتخاب مقدار سوختگی در مری و معده و ارائه مراقبت های طبی مطلوب به امداد فوری پزشکی نیاز است. می تواند منجر التهاب پوست ، دیده ، گلو و معده شود. مهم آنکه غیر قابل اشتعال و غیر سمی می باشد باید از تماس آن دارای پوست و چشم بعلت مشکلات و آسیب دیدگی اجتناب نمود . کربنات پتاسیم بهعنوان یک ماده خشککن جایگزین قابل قبولی برای کلرید کلسیم و سولفات منیزیم در ازمایشگاه هست اما کربنات پتاسیم برای خشککردن ترکیبات اسیدی مطلوب نیست. کربنات سدیم می تواند در بسیاری از کاربردها جایگزین کربنات پتاسیم شود. حساس این حال، همین فرم شیشه به جهت اکثر مصارف روزمره ای که ما مهم آن مواجه می شویم مطلوب نیست. ابتدایی ترین رخ شیشه از مخلوطی از سیلیکات سدیم، سیلیکات کلسیم و سیلیس می باشد. و هفتمین عنصر از لحاظ فراوانی در پوسته زمین است.این عنصر حدود 2.4% از وزن پوسته زمین را تشکیل می دهد. این ماده همانطور که در نوشته اشاره شده می باشد بیشترین کاربرد را برای ایجاد صابون، شیشه و چینی دارد. عناصری که طبق معمول به شیشه اضافه می شوند عبارتند از پودر سفید کننده، اکسیدهای فلزات قلیایی، اکسید کلسیم (آهک) و مصارف کربنات پتاسیم کربنات پتاسیم. چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه پتاسیم کربنات شیمی بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر