شکاف سیگار و الکل به عامل تاثیرات منفی که بر فرآیند بهبودی می گذارد، دست کم چهار هفته قبل از فعالیت لازم است. در صورتی که پزشک حدس بزند ژنیکوماستی ممکن هست به عامل عدم تعادل هورمونی شکل داده باشد ممکن است به بیمار می گوید که این عارضه خویش به خود از بین بردن می شود و واجب نمی باشد برای آن مبادرت خاصی انجام دهد. راهبرد ها و اقدامات گزینه نیاز قبل از ژنیکوماستی به وسیله جراح به اطلاع مریض می رسد. نتایج مناسب از همین جراحی در صورتی که کار بوسیله پزشک کار کشته انجام گیرد و مراقبتهای پس از جراحی به صدق رعایت شود میتواند مستمر باشد. جراح، روشی را که از قبل حیاتی شما در فی مابین گذاشته شده است، دنبال خواهد کرد. وقتی که معالجه دارویی مؤثر واقع نشد، از جراحی برداشتن بافت پستان به جهت معالجه ژنیکوماستی به کارگیری ژنیکوماستی و معافیت میشود. در واقع فیتواستروژنهای موجود در رژیم غذایی میتوانند به کاهش ریسک سرطان پروستات کمک کنند. در رابطه ژنیکوماستی همین داروی برای کمتر درد سینه و نشانه ها بزرگ شدن آن در مردان اثرگذار واقع می شود. ژنیکوماستی طبق معمول به شکل سرپایی انجام می شود. این جراحی معمولا از شیوه ایجاد برشهای ریز روی سینه انجام میشود. ژنیکوماستی در مقطع بلوغ معمولاً کلیدی گذر از این بازه و پایدارتر شدن تراز هورمون بدن پسران برطرف میشود. جراح ژنیکوماستی در ادامه تاریخچه طبی شخص را تحلیل کرده و بافت و پوست سینه را گزینه معاینه فیزیکی قرار می دهد. اگر سن فرد از 45 سال اکثر می باشد یا سابقه بیماری قلبی دارد، قبل از فعالیت باید اکو قلب انجام شود. پهناور بودن سینه در آقایان می تواند منجر شرمندگی آن ها شود، همین احساس تماما طبیعی است و به جهت کنار داخل شدن مهم همین شرایط، خوب تر می باشد فرد ذیل مشاوره قرار بگیرد.

ایندکسر