در ادامه به اصلیترین تجهیزات جانبی دوزینگ پمپ ها اشاره شده است. اما اضطراری به ذکر است که پمپ های تزریق را می توان بر پایه فاکتورهای دیگر به گونه های دوزینگ پمپ دیافراگمی، پیستونی و پریستالیتیک هم تقسیم بندی نمود که هر یک از نظر ساختار و ویژگی های آن ها اهمیت نیز گوناگون دوزینگ پمپ تزریق اسید هستند. دوزینگ پمپهای پیستونی و دیافراگمی به جهت چهکاری به کار گیری میشوند؟ پمپهای تزریق یا این که دوزینگ در اشکال گوناگونی ساخته می گردند و در اکثری از موردها با دقت به گونه نیروی محرکه یا عملکرد، در دستههای مختلف قرار میگیرند. ولی اشکال متمایز از دوزینگ پمپ اهل ایران نیز در بازار عرضه میشوند که از نظر کیفیت جور پاره ای از نمونههای خارجی ندارند. انتقال توان در این نوع از پمپهای دوزینگ به وسیله یک موتور الکتریکی صورت میگیرد. در این جور از پمپ ها نیرو به وسیله یک الکتروموتور به نصیب جعبه دنده منتقل شده و توسط یک شفت متصل به دیافراگم مهم پیستون کار رفت و برگشت و در نهایت دوزینگ انجام می شود. در صورتی که اعتنا عمل ۱٪ باشد یعنی در هر نقطه دربین دبی 1 تا 100 درصد، دقت یکسان خواهد بود. ارزش دوزینگ پمپ دارای برند های معتبر ایتالیایی و دارای اقتدار و دقت بالا حیاتی دبی حداکثری 50 لیتر در ساعت و قدرت حداکثری 65 وات تک فاز با فرکانس کاری 50 هرتز و فشار کاری حداکثری 16 بار bar قابل استفاده اهمیت اسید، آلکالین ها و مواد استریلیزه و مهم فرکانس 120/140/160 حدود 400 دلار ارزش دارد. در سبک ترین موقعیت و به جهت کاربری های ریز خانگی در ضریب کاری و توجه متوسط بها دوزینگ پمپ چینی اهمیت دبی انتقال سیال0.48-15 لیتر در ساعت و هد حداکثری 180 متر و حساس اقتدار میانگین 12 الی 30 وات از متاع پلی پروپیلن در بازار قیمتی دربین 40 – 60 دلار دارد. این پمپها توانمند هستند فشار مورد نیاز به جهت انتقال سیال اهمیت هر دبی معلوم را فراهم آورند. و از جریان دبی ناخواسته پمپ به برهان فشار کم خط رانش خودداری میکند.

ایندکسر