ازدواج یک سطح دوچندان کلیدی زندگی و سنگ بنای تشکیل خانواده میباشد که نه تنها به جهت زن و مرد، بلکه به جهت نسل های آن گاه نیز سرانجام ساز میباشد .افرادی که قصد همسر گزینی دارند با معیارهای علمی انتخاب، آشنـا شده و راهنمـایی های اضطراری را دریافت می کنند و در این راستا بر مهارتهای ارتباطی و شناخت تفاوتهای فردی و نیازهای یک زندگی مشترک تأکید می شود. در این جلسه، پزشک مسعود جانبزرگی استاد پررنگ و روان درمانگر و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان سوپروایزر حضور داشتند. این کلینیک دارای ملازمت و همراهی جمعی از مشاوران خبره، اساتید دانش گاه و درمانگران کارایی کرده می باشد تا قدمی در جهت بهبود نحوه زندگی مراجعان خود برداشته باشد. مهیا ارائه سرویس ها به مراجعان عزیز می باشد. معتوقی گفت: سرویس ها مرکز در راستا های گوناگون تخصصی و دارای حضور مشاورین خبره ارائه می شود. کارگاه تخصصی سوپرویژن حساس منش درمان شناختی رفتاری ویژه روانشناسان و مشاوران اصلی حضور مراجع واقعی در مرکز مشاوره خانواده برگزار شد. مرکز مشاوره روانشناسی فراز دارای پنج دپارتمان تخصصی در راستا های خانواده درمانی و مشاوره ازدواج، مشاوره بچه و نوجوان، مشاوره تحصیلی، مشاوره شغلی و سازمانی و مشاوره و جاری درمانی فردی هست که هر یک از آن‌ها توسط متخصصین آن راستا مدیر و برنامه ریزی می شود. همین مرکز در جهت هدف ها آموزشی، پیشگیری، پژوهشی خدماتی اساسی همکاری اعصاب شناسان، مشاوران به عنوان یک مرجع حمایتی، اصلی رعایت اورجینال رازداری، در فضایی آزاد و قابل اعتماد فراهم خدمت رسانی به دانشجویان و پرسنل با شخصیت دانش کده آل طه می باشد. بیشتر مردمان واقعه نظر دارا‌هستند که یک رابطه جنسی خارج از چهارچوب ارتباط (ازدواج، نامزدی و یا این که حتی دوستی) حیله محسوب می شود و دو طرف به مشاوره حیله همسر نیاز دارند، ولی ارسال نوشته عاشقانه چه می شود؟ عمده پاسخ دهندگان (۷۱٪ -۷۶٪) گفتند که تماس جنسی فیزیکی حساس شخصی بیرون از ارتباط مدام آستانه توطئه را مرکز مشاوره خانواده تهران برآورده می کند. مرکز مشاوره دانشکده آل طاها وابسته به حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی می باشد.

ایندکسر