پس از ماشین کاری پیستون آن را طبق روال خاصی گرم و سرد می کنند و به اصطلاح بر روی آن عملیات گرمایی انجام می دهند تا خواص مطلوب را پیدا کند . البته در تراز نهایی تولید به مراد ارتقاء استحکام، عملیات حرارتی هم بر روی آن انجام می شود. همین موقعیت مرزی اساسی فرض رسیدن به موقعیت استوار حرارتی و در وضعیت متوسط فضایی و وقتی ، در به دور موتورهای 1000 ، 2000 ، 3000 ، 4000 و 5000 دور در دقیقه بدست آمده اند. در شرایط های شدید خیس همین فرمان می تواند باعث خوردگی لبه سیلندر شده و و بخش مربوطه رد سر سیلندر را هم دچار خوردگی کند . این ایراد می تواند به ادله نشت مایع خنک کننده ازواشر سر سیلندر باشد که منجر وارد شدن آن به داخل گوشه و کنار احتراق شده و همین فرمان منجر شکنندگی آلومینیم و در نهایت شکاف برداشتن آن می شود . وقتی که درون محیط احتراق ترکیب هوا و سوخت محترق می شود، انرژی حاصل از احتراق در فضای بسته به سطح پیستون وارد می شود و آن را به زیر می راند. همینطور به جهت در دست گرفتن خوب تر روغن از یک منبسط کننده فنری در پشت رینگهای روغن و بغل رینگیهای فولادی آب کروم شده به کار گیری میشود. اکنون بیایید برای این پیستون پهن شاتونی بلندتر در حیث بگیریم و جرقهزنی را یه خرده به تاخیر بیاندازیم و موتور خود را همین گونه طراحی کنیم , بعد ببینیم چه میگردد ؟ در صورتی که از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم پیستون هواپیما لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر