[ad_1]

این هیئت واکسن را بی خطر و م foundثر دانسته و رهنمودهای خاصی را برای پزشکان در مورد چگونگی تزریق ایمن و مناسب واکسن صادر کرده است.
اخبار پزشکی Medscape

[ad_2]

منبع: ketabche-online.ir

ایندکسر