همچنین این ماده را می توان اساسی خنثی نمودن اسید نیتریک حساس هیدروکسید پتاسیم نیز ایجاد کرد. مصارف همین جنس در تولید مواد منفجره نیز دیده میشود، به صورتی که از ترکیب ۷۵ % پتاسیم نیترات، ۱۵ درصد کربن و ۱۰ % سولفور محصولی به نام باروت به وجود می آید که به دلیل وجود نیترات پتاسیم که جاذب رطوبت است، در تماس اهمیت رطوبت خراب می شود. ممکن هست در رخ ادغام شدن اساسی نمک های آمونیوم به طور خود به خود جزء‌جزء‌کردن و مشتعل شود. این جنس ۴۵ درصد K۲O و ۱۰ درصد ازت دارد، هم در طبیعت به شکل طبیعی در مکان هایی نظیر دیواره غارها دیده می شود و نیز در آزمایشگاه به شکل سنتتیک طی آزمایشاتی از ترکیب آمونیوم نیترات و پتاسیم هیدروکسید ایجاد می گردد، چون منابع طبیعی به علت مصارف گسترده در صنایعی مانند کشاورزی، مواد غذایی و تولید مواد محترقه پاسخگو نمی توانند باشند. این ادغام شیمیایی از کنار نیز قرار گرفتن و لینک در بین عناصر اکسیژن ، پتاسیم و منگنز تولید می شود . از پتاسیم پرمنگنات بهعنوان داروی پوستی استفاده می شود که شامل عفونتهای قارچی پا، زخمهای سطحی، درماتیت یا اگزما میشود. همین اثر مهم بستهبندی موز در پلیاتیلن به ملازم پرمنگنات پتاسیم قابل بهرهبرداری است. کلیدی این هم اکنون از پیشین تا امروز در صنعت های دیگری نیز گزینه به کار گیری قرار میگرفته است. پتاسیم نیترات یکی از از محصولات صنعتی پیشگامان شیمی است که کاربردهای اکثری دارد. K و -MnO4 ایجاد شده می باشد . یا می توان به جهت ایجاد نیترات پتاسیم از هیدروکسید پتاسیم به جهت خنثی نمودن اسید نیتریک طی یک واکنش زیاد گرمازا استعمال نمود. به طور بنیادین نباید مقدار پتاس در خاکی که برنج در آن کشت می شود کاهش از 30 درصد باشد. پتاسیم پرمنگنات مهم اسم های دیگری همچون پتاس ، پرمنگنات پتاسیم و پرمنگنات نیز شناخته شده هست . همانطور که قبلا گفتیم پرمنگنات پتاسیم من جمله مواد شیمیایی با کاربردهای بسیاز است. وجود آن سبب ساز می شود تا گیاهان حیاتی زرد شدن لبه برگ های خویش همپا نباشند. چنانچه از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد خرید و فروش سیانید پتاسیم لطفا از برگه ما بخواهید.

ایندکسر