به جهت پرهیز از عود علامت ها ، محافظت فراوانی زیاد یونهای خارج سلولی پتاسیم و حفظ اعصاب در میان دندانی در شرایط های بیش از حد قطبی ، استفاده مکرر و منظم از ناخنک نیترات پتاسیم اضطراری است. ظواهر میوه: میوه خوب تر و حتی رنگی خیس ، نقص های رنگی یا این که لکه های غیرمعمول ناشی از ضایعات مکانیکی یا این که علامتها دیگر آسیب شناسی را به حداقل می رساند. است. این ماده در محل هایی مانند دیوارهٔ غارها به صورت طبیعی به شکل گرد سفیدرنگی وجود دارد. در ساخت مواد منفجره و بمب های دود زا استعمال می شود. دیگر مصارف همین ماده شیمیایی در ذخیره ساز حرارتی در سیستم های ایجاد برق، الکترولیت در پل نمکی، اکسید کنندگی، اطمینان از احتراق کامل کارتریج های کاغذی، دوری از سوختگی دوباره تنباکو در سیگار، از در بین بردن کنده درختان، ایجاد شیشه، ایجاد مواد منفجره به جهت استخراج در معادن و فعالیت های عمرانی و فلز کاری دیده می شود. از این ماده به عنوان باروت در مواد منفجره مانند بمب ، نارنجک و غیره به کار گیری می شود و در ایجاد سیگار هم کاربرد دارد. از نترات پتاسیم به تیتر حفظ کننده مواد غذایی به ویژه کالا های گوشتی به کارگیری می شود . همین ماده شیمیایی در تیم بندی، دسته های گوناگون مـواد شیمایی در جور مواد خوراکی جا می گیرد و ذیل تیتر ماده محافظ نیز کاربرد دارد، برای محافظت از گوشت و پنیر در مقابل مدل های گوناگون میکروبی، و نگهداری رنگ و طعم انها به کار گیری میشود. موردها استفاده مدرن شامل باروت ، مواد محافظ غذا ، صنایع دستی مختلف و کمتر درد آنژین در بیماران نیترات پتاسیم کاربرد قلبی است. همینطور این ماده در ترکیب خمیردندان ها به جهت درمان دندان های حساس، معالجه آسم، درمان بیماری های کلیوی و در درمان فشار خون بالا استفاده می شود. به همین سوخت ها ، سوخت های آبنباتی میگویند. این بالا رفتن سبب به وجود امدن یک نمودار صعودی برای نیترات سدیم خواهد شد.

ایندکسر