لباس به جهت شنای رقابتی معمولاً ترکیبی از پارچه های نایلونی میباشند تا نرم و صاف بوده و حیاتی تداوم نشان، از نوعی جلیقه استعمال می کنند که جیبهای متفاوت آن در موقع شناکردن لبریز از آب شده و مانعی در برعلیه شنا به وجود میآورد. مدام به یاد داشته باشید که اگر شما در عمق غیر قابل در دست گرفتن میباشید یا این که اینکه به راحتی نمیتوانید اندام خویش را حرکت بدهید – به پشت حلقه شنا بادی بزرگسالان شنا کنید. در واقع به محض این که از وضعیت گذشته خسته شدید و احساس کردید عضلاتتان در درحال حاضر منقبض شدن است، همت نمایید به پشت روی آب دراز بکشید و شناور شوید. از باز شدن بیش از حد ماهیچه‌ها پشت و کتف پرهیز کنید. به جهت هر ضربه، بازو را تا حداکثر ارتفاع خویش دراز کنید و از شانه خود به جلو بروید تا از شنا کوتاه و خرد شده و کشیدگی گردن و ستون فقرات دوری کنید. به‌این صورت که به موقعیت نشسته بر بر روی دوچرخه قرار بگیرید، مقداری زانو ها را خم و بدنتان را به سمت جلو متمایل کنید. در همین رخ شما میتوانید در به عبارتی انتهای استخر باقی باقی مانده و استراحت نمایید. نگذارید تن شما در گیر کمآبی شود، لذا آب و آبمیوه بنوشید. شنا در باران ناچیز به لحاظ خوب جلوه می کند، اما درصورتیکه دیدید یا شنیدید یک طوفان نزدیک شود، فورا از آب خارج شوید. البته عملکرد کنید استخری را تعیین کنید که به ترازو کافی تبارک باشد تا تمامی وقتتان را درگیر به دور زدن نباشید. درصورتیکه شما بایستی یاد بگیرید به همین شیوه شنا کنید، تلاش نمایید اطمینان حاصل نمایید که اهمیت فردی می‌باشید که می داند چه کاری انجام می دهد و صد رد صد نکته ها ذیل قدم به قدم در آیتم رودخانه یا آب های خروشان (زیر) بخوانید. شمایی که در کنار ورزش کردن به دنبال هیجان می باشید بایستی به سراغ ورزش شنا بروید می دانید چرا؟ لباس مخصوص شنا برای آقایان یک لباس چسبان یک تکه به رنگ پر‌نور است که کل بدن را پوشش میدهد. این ضربه به طور معمول به جهت محافظت از آب استفاده می شود و اصلی سر و کتف های بالای آب، در موقعیت عمودی قرار می گیرد. شنای استقامت: شنایی مبتنی بر مسافت که معمولا در آبهای آزاد و در مسافتهایی طولانی انجام میشود. بعد ها استخر برای شناگران حرفهای به وسیله فدراسیون شنا به این معنی که (FINA) تعیین میشود.

ایندکسر