به گزارش خبرگزاری موج، سگ یکی از گونه های حیوانات چهار پا و پستانداران هست که زیرگونه اهلی گرگ ها ست و از مدل حیواناتی میباشند که به اصطلاح سگسان نامیده می شوند. انجام چنین حرکاتی کمترین توقعی هست که می توان از یک سگ تربیت شده انتظار داشت اما نکته مهمی که باید در تربیت سگ به خاطر داشت این هست که این حرکات صرفا مهم یک امر بایستی به مرحله اجرا درآیند؛ در غیر همین رخ اگر شما بدون چاره شوید یک‌سری توشه به سگ امر دهید و هر بار صدای خویش را از دفعۀ قبل بلندتر نمایید و سگ به همۀ آن ها بیاعتنا و یا این که اصلی بیمیلی گوش دهد، نشانۀ آن میباشد که تربیت سگ خطا بوده است. ارزش هر قلاده سگ موادیاب مستقر شده در اداره تمام گمرک آستارا ۵۰ هزار دلار میباشد و این سگ ها ابزاری هستند برای تندرست سازی محموله هایی که از ایران می روند یا این که به کشور ایران وارد می شود. تمرین همین درس که بسیارمهم وقابل توجه هست باید آراسته ودرابتدا اساسی زنجیروقلاده وفواصل کم انجام دهید تا این‌که به تدریج بتوانید دارای فواصل زیادترو بدون زنجیروبند قلاده ومدت بیشترتمرین نمائید. هنگامی که سگ همین تعلیمات نخستین را آموخت حتمی است که تراز پایانی به این معنی که کنترل فارغ از قلاده نیزعملی گردد ودراین حین باید مطمئن شد که سگ بدون قلاده نیزازدستورات اطاعت می کند. سگ نبایستی بهیجوجه جرات نماید ازمقابل شیئی که حراست آن باو واگذارشده میباشد دورشود. برخی از مطالعات ژنتیکی نشان می دهد که گرگ ها ۱۶٫۳۰۰ سال پیش برای سرویس به تیتر دام در چین اهلی شده اند. استعمال از ابزارهای مدرن و پیشرفته کنترلی مثل دوربین های نظارتی، دستگاه های ایکس.ری و همچنین سگ های کاشف مواد مخدر در گمرکات مرز و بوم ضرورتی اجتناب ناپذیر میباشد و در همین حوزه گمرک آلرژی های خود را در پرهیز از ورود کالاهای قاچاق و غیر مجاز به مرزو بوم داشته و قاطعانه تقابل میکند. احتمالا در همین مرکزها هیچگونه در اختیار گرفتن انسانی در جفت گیری ها وجود ندارد و هم چنین باروری ممکن است در نژادهای متفاوت متفاوت باشد. علی الخصوص موقعی که اگرچند دقیقه فرد را ندیده باشند دراین موقع اساسی این فعالیت خود درحقیقت می خواهند ابرازمحبت بیشتری نموده باشند درست نظیر آنستکه انسان وقتی رفیق خویش را مدتی ندیده است چطوربا دست به شانه اش می زند. خمیازه کشیدن: شاید فکر کنید سگ خانگی شما خسته هست و احتیاج به یک چرت دارااست اما در تعبیر و تفسیر معنی حرکات سگ، خمیازه کشیدن به معنای استرس یا خوف است. سگها از خود رفتارهای متمایز نشان میدهند و با شماست که از بین رفتارهای مختلف، آن نوع از حرکات و رفتارها را که مورد پسند شماست در سگ خویش رشد دهید. اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد پت خرید کردن سگ بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر