گام بزرگی در ترقی عکاسی برداشت. شما می توانید پرتره هایی از چهگوارا را در سراسر همین مرزوبوم بیابید که مشابه به تصویر کوردا هستند. «زمانی که به دوربینم برگشتم، او چنان جنگطلب به لحاظ میرسید که می توانست مرا ببلعد. پس از انتشار تصاویر دلخراش، صلیب سرخ بزرگترین موج حمایت عمومی از زمانه جنگ جهانی دوم را دریافت کرد و توانست یک و نیم میلیون نفر را نجات دهد. از طرف دیگر، در صورتی که نیمی از مساحت دهانه را داشته باشید، نصف میزان بازخورد نور حساس سنسور را کمتر میدهید. به همین دلیل می باشد که تصویر تا حدودی گیج کننده است چون خورشید در طول نوردهی در سراسر تراس حرکت کرده و باعث تولید سایه هایی در دو طرف شده است. فلاش دوربین نیز می تواند منبع نور حیاتی باشد ولی همانطور که خودتان هم میدانید، فلاش دوربین گاهی منجر تخت شدن عکس و همینطور تولید قرمزی چشم سوژهها در عکس میشود. اعتنا داشته باشید که حساس یک لنز تله فوتو بلندتر هم عکسبرداری شده که منجر می‌شود صحنه فشردهتر شده و سبب می‌گردد پرنده به طفل نزدیکتر از حقیقت به لحاظ برسد. چیزی که حیاتی مستندسازی او از نجات یک زن و طفل شروع شد، اساسی فروریختن محل آتشسوزی به سرعت تغییر و تحول کرد. او که میدانست قرار نمیباشد یک پرتره استاندارد از سالوادور دالی مالامال زرق و الکتریسیته ثبت شود، تصمیم گرفت چیزی خارقالعاده رفتار کند. او قبل از دسترسی به رهبر ایدئولوژیک هند بدون چاره شد بر بخش اعظمی از چالشها غلبه کند. همین تصویر نمادین از گاندی و چرخ ریسندگی کاهش از دو سال قبل از ترور او گرفته شده است. جیمز ناچتوی، خبرنگار عکاسی که نمیتوانست به جهت مستندسازی قحطی سال ۱۹۹۲ در سومالی مأموریتی بگیرد، تصمیم گرفت به تنهایی برود. او‌لین عکس ثبت شده در تاریخ توسط ژوزف ذیل اسم «اصطبل و کبوترخانه» به طرز طرح نگار نوری در سال ۱۸۲۶ گرفته شد. این اولی عکس تاریخ میباشد که به وسیله جوزف نیسفور نیپس گرفته شده است. همین عکس معروف جایزه پولیتزر را به جهت فورمن به ارمغان آتلیه زوم زاهدان آورد. یک طرز به جهت تصویب عکسهای خوب تر همین هست که سوژه و عکس پر‌نور باشد. در هر دو روش، عکس یا تار میشود یا کیفیت آن کمتر مییابد. چنانچه از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد آتلیه چیک اصفهان لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر