در زمان طراحی دکوراسیون داخلی سوالات مختلفی در ذهن شما پیش میآید که شما بایستی چه فضایی را طراحی کنید؟ یکی از از ویژگی هایی که در ساخت یا نوسازی ساختمان همانطور که گفته شد کلیدی است، در لحاظ گرفتن زمانه و فضایی است که ساختمان در آنجا ساخته شده است. به این دلیل بخش اعظم آن ها پس از مدتی، اساسی اعتنا اهمیت میزان مرغوب بودن مصالح به عمل رفته، نیاز به تجدید و تعمیر پیدا می نمایند . یکی از دیگر از جنبه های اساسی در مرمت ساختمان یا این که ساختن یک بنا طراحی داخلی آن می باشد. ما شعور می کنیم که طراحی داخلی چیزی بیش از زیبایی شناسی نیست. می اقتدار گفت یک معمار داخلی نه تنها می تواند شکل سازه را بسازد بلکه می تواند شکل و سبک زندگی اشخاصی که قرار میباشد از بنا به کار گیری کنند را نیز می تواند بسازد و تغییر و تحول دهد. آیا فضای داخلی ساختمان غیر قابل تغییر‌و تحول است؟ کارگزاری آیینه بر بر روی دیوارهای منزل یکی از بهترین راهکارها به جهت همین میباشد که فضای داخلی خانه بزرگتر به نظر برسد و سبب می‌شود نور خوب تر در فضا پخش گردد. به عبارت دیگر، مانند تمام رشته های تحصیلی افرادی می توانند به لطف به وضعیت های شغلی مطلوب دست پیدا کنند که مهارت کافی در فن خویش را دکوراسیون داخلی مطب کودکان داشته باشند. قبل از وارد شدن به مباحث دکوراسیون داخلی، بایستی منابع کمکی این رشته را بشناسید تا بتوانید خوب تر و علمی تر به دکوراسیون داخلی بپردازید. خانه یک عدد از مهمترین مکان هایی می باشد که انسان بایستی ادب روحی و کم عقل داشته باشد. منزل محلیست که شما دوران متعددی را در آن میگذارنید. طراحی داخلی آپارتمان مسکونی شامل مجموعه ای از فعالیت ها که در راستای استعمال اثرگذار از تمام متراژ و امکانات و وضعیت موجود، اشکال بخش های داخلی که مهم ایجاد تغییراتی در شکل، هندسه و فرم فضاهای داخلی رخ می گیرد که این تغییرات نیز شامل تغییرات ظاهری می شود و هم چیدمان و متریال تشکیل دهنده سطوح، نور و رنگ آن ها. رنگ در این فضا، المانی از طراحی داخلی هست که به واسطه ساخت کنتراست، نقاشی روی دیوار را آیتم تاکید قرار داده است.

ایندکسر