همین میزان بایستی در ضرایب تصحیح مربوطه ضرب گردد تا مقاومت کششی و برشی تصحیح شده بدست آید. قبل از انجام عملیات هر آرماتوری که به عامل از میان رفتن پوشش بتن در معرض دید می باشد می بایست تمیز شود و اصلی سایش سطح آن قیمت مقاوم سازی اساسی frp را فراهم نمود. لذاشایسته می باشد که مطابق استاندارد ها و نشریه های فی مابین المللی FRP دارای آزمایشاتی را انجام بدهیم. روکش های پلیمری FRP به منظور بهسازی بنا های بتنی اولی بار در ده سال 1980 در اروپا و ژاپن بسط یافت.در همین مقاله عملکرد شده به معرفی اجزای تشکیل دهندIFRP وموارد و شیوه به کار گیری از آن پرداخته شود. در ایجاد و تولید میلگرد frp سه مدل الیاف به نامهای GFRP ، CFRP و AFRP به کارگیری شده میباشد که مقاومت بالایی را به همین متاع میبخشد. بدین ترتیب باتوجه به کارایی مواد FRP در محدود نمودن پرورش رخنه های قطری به امتداد الیاف FRP و همچین مختصات این مواد می توان عاقبت گرفت الیافی که تقریبا بر راستای ترک عمود میباشند ، بیشترین اثر گذاری را در نماید شدن نرخ رویش شکاف ها و در نتیجه ارتقا توشه پایانی قابل تحمل تیرها دارا‌هستند . ملات اعصاب ترکیبی از آب، سیمان، ماسه، مواد ضد انقباض و روانساز می باشد. ملات باطن رخنه طی مدت زمانه ضروری فعالیت آوري می‌شود تا سیمان به مقاومت اضطراری برسد. شیوه عمل مثل کاشت اساسی مواد شالوده سیمانی میباشد که در آن به جاي سیمان از چسبهاي اپوکسی به کارگیری می شود. در بعضی حالات همین مواد بصورت تفکیک درون کپسول تعبیه میشوند. کپسول را وارد شکاف کرده و میلگرد را به درون ترک می کوبند، مواد در به عبارتی جا با نیز مخلوط شده و چسبندگی به وجود می آید. خواص مكانیكی بالا، چگال پایین، مقاومت در برابر اصطكاك ودمای بالا، تداوم و عمر طولانی در برابر مواد شیمیایی و نفوذ ناپذیری در برابر اشعه X از بارزترین خصوصیات الیاف FRP كربن بشمار می­رود. البته بها مواد اپوکسی گرانتر است. چسبهاي اپوکسی به رخ دو یا این که سه جزئی حمل می گردند. به این ترتیب آن‌ها را نمیتوان به صورت مخلوط کامل بسته بندي و حمل نمود، زیرا به سرعت می گیرند و فاسد میشوند. در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد فیلم مقاوم سازی ستون حساس frp بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر