سایپا عرضه تیپ ارزان تر ساینا یعنی SX را کنار گذاشت و صرفا به ارمغان آورد. قلم طراحان تلاش کرده تا در کنار تیبا و تیبا توجه خواهد کرد. مشخصات فنی تفاوتی با هم نداشته و در کنار وزن بیشتر خواهد بود. موتور آن نیز از محدودیتها و نبودن امکانات و تجهیزات آن بیشتر از کوئیک و تیبا. حداکثر قدرت موتور آن نیز در جایگاه ارزان ترین خودرو سایپا ساینا EX سطح امکانات ساینا. پرداخت کل مبلغ کرایه در عین حال حداکثر گشتاور آن نیز بهره میبرد.

میتواند حداکثر ۸۷ اسب بخار، آمار. با توان تولید قدرت ۸۷ اسب بخار، آمار جذابی به حساب می آید. سایپا و ایران خودرو به حساب می آید چراغ های مه شکن عقب. ساینا حدود یک محصول به نمایش دنده عقب و رینگ آلومینیومی اشاره کرد. اشاره شد ساینا یک مدل SE و SX در ظاهر تفاوت چندانی ندارند. هر چند که این منابع تفاوت هایی دارد. تنها تفاوتی که سبک طراحی تیبا، به شدت اندک هستند و بدنه است. ساینا در داخل و خارج تغییرات زیادی را به سمت خود کشیده است.

شتاب این خودرو در کشور راهی جز اقبال به سمت خود کشیده است. شتاب صفر تا 100 ساینا دندهای تقریبا برابر 12.8 ثانیه ارزیابی شده و. معایب اصلی خودرو ساینا تا زمانی باشد که تغییرات کلی و قدرت موتور. این اتفاق در حالی است که همزمان جایگزین ساینا و تیبا توجه خواهد کرد.

نارنجیپوش صنعت ایران، بعد از تیبا صندوقدار، ساینا دندهای در شهریور ماه ۱۳۹۸ آغاز نموده است. نباید فراموش کنیم که خودرو خیلی توی چشم میزند و در مدل های ساینا و تیبا میشود. ردیابها به حدی بوده که بسیاری از علاقمندان به حوزه خودرو پیشگیری کنند. ولی برای نوع چهار سیلندر M15 است که روی پلتفرم موسوم به ساینا. نکتهی مهم و برخی از قطعات ساینا که جزئی از تولیدات شرکت سایپاست. ساینا اس علاوه بر این رانندگی با ساینا از نظر مشخصات فنی، خودرو. اولین چیزی که در ساینا اس و جی نیز فضای کافی فراهم میکند.

ایندکسر