به طور کلی در پرونده هایی که موکل خانم است، امداد گرفتن از وکیل خانم عملکرد و سرانجام بهتری در پی خواهد داشت. وکیل کسی است که از طرف یکی دیگر که به آن موکل گفته می شود، وکالت داشته باشد تا دعاوی حقوقی، مالی و یا هر راستا ی حقوقی را در چار چوب و ساختار ضابطه دولتی به دفاع از موکل خود بپردازد. در دعاوی خانوادگی که موکل و همسر آن بعد از مشاوره ها و عدم سازش اهمیت نیز قصد طلاق را دارند در این مواقع نماینده قانونی هدف همین را دارد که هر دو طرف را به سازش دعوت کند. گاها همین وکلا زمینه وکالت خود را محدودتر کرده و پرونده های خاصی را قبول می کنند (به تیتر مثال: وکیل پولشویی، وکیل کلاهبرداری، نماینده قانونی قتل و …). و اکنون نماینده قانونی پایه یک جزو متخصص ترین و اهمیت تجربه ترین وکلا هستند که می توانند در حوزه وکالت به موکل خویش کمک کنند. از دیگر دلایلی که تحقیق در همین راستا را ایجاب می نماید مبتلابه بودن و به تبع آن کثرت و وفور اختلاف های مطروحه در دادگاه ها و نبود راه قضایی واحد و سردرگمی طرفین دعوی، قضات و وکلا است. ولی همین به معنای ممنوع بودن عمل آنها در سایر حوزه ها نمی باشد، همین تنها به این مفهوم هست که آن‌ها در این زمینه تبحر بیشتری دارند. نیز چنین موکل می تواند به دیگری بگوید که تو در روزگار حیات و بعد از مرگ من وکیل من هستی و غایت همین می باشد که نسبت به پس از مرگ، وکالت به تیتر وصیت خواهد بود». دوران حسابرسی و تصفیه حساب غالباً پس از نقطه نهایی عصر وکالت یا انحلال آن است؛ لیکن در مواقعی ممکن است به مقتضای فضای سبز فعالیت مورد وکالت، موعدی قبل از آن متعارف باشد، که در همین شکل مطابق «عرف» خلق خواهد شد؛ مثل وکالت مطلق در دریافت مطالبات موکل، که نماینده قانونی به حسب اقتضای اطلاق وکالت، موظف می باشد هر پولی را که از بدهکاران اخذ کرده، به موکل عودت دهد و حق ندارد مطالبات وصول شده را تا انتها عصر وکالت نزد خویش نگه دارد. ترکه به عبارتی اموال و میزان دارایی هایی می باشد که شخص متوفی از خود به جای نهاده و وارث به کسانی گفته می شود که از اموال به جای ما‌نده سهم می برند. اگر شما هر مدل سوالی در رابطه اساسی چه جایی و طرز استفاده از وکیل بیگدلی کرج دارید، می توانید با ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر