در اکثر بخشهای سرزمین عمان رشتهکوههای بزرگ و سختگذر حجر که از دشتها و جلگههای از رأس مسندم آغاز می‌گردد ودر امتداد امارت رأسالخیمه و فجیره و سلطنت عمان میگذرد تا بیابانها و هامونهای «الجو» امتداد یافتهاست میپوشاند. اکثر خاکهای عمان کوهستانی میباشد ودر اقصی جنوب جزیره عربستان واقع بهترین هتل عمان شدهاست. سرزمین پادشاهی عمان دومی کشور بزرگی می باشد در شبه جزیره عربستان از ناحیه مساحت، ودر حدود ۳۰۰ هزار km مربع مساحت خاک عمان میباشد. حالت تولید الکتریسیته در این مرز و بوم ۲۱۳۲.۹۰ گیگاوات بر ساعت است. حدود امبراطوری ایشان از سواحل عمان، بندر گوادر، مکران، جزیره زنگبار و بمبا در ساحل شرقی آفریقا، همینطور نشاط همین امبراطوری گسترده تا ماوراه مستعمره گوادر وساحل شرقی آفریقا، واجاره کردن بندر عباس و جزیره قشم و جزیره هرمز در خلیج فارس، و عهد و پیمان تجارتی بستن اهمیت حکومت انگلستان و فرانسه و هلند و پرتغال و ایالات متحده آمریکا. اتباع خارجی از کشورهای غیر از زمینه خلیج فارس، میتوانند زمین خریداری نمایند و در ارتفاع چهار سال زمین خریداری شده را حیاتی همکاری سهامدارن حوزه خلیج فارس آباد کنند. فصل تابستان گرم و مرطوب می باشد و دمای هوا در طول روز به 38 جايگاه سانتی گراد هم می رسد. خانمها در عمان، عفاف و حجاب دارا‌هستند و لباسهای زیبای بلندی به بدن می‌نمایند و بعضیها حتی دست و صورتشان را نیز میپوشانند؛ البته همین عمل مرسوم نیست. همین کشور، کشوری پادشاهی بهحساب میآید که در سده ۱۹ میلادی در اوج توان خویش به سر میبرده است. همین به معنای ناامنی شغلی کمتری برای شما وقتی میباشد که فعالیت در عمان را آغاز کرده اید. همچنين دوروستا به نامهای شیص و شیوه که از توابع امارة شارجه از توابع امارات متحده عربی در وسط خاکهای این شهرستان واقع میباشد. میگویند که ایشان بیش از ۲۰ کشتی مختص داشته بودهاست. ولی اسطول جنگی اش از ۸۰ کشتی جنگی تجاوز کرده بودهاست، که در هرکشتی ۱۴ توپ جنگی قرار داشتهاست، وسه فرقاطه که در هر یک ۳۶ توپ داشته بودهاست. ماجرا است که برهه زمانی زندگی سعید بن پادشاه در آب به این معنی که (دریا) عمده از زندگی ایشان در کم آبی بودهاست. عمان واژه و کلمه ای غیر عربی می باشد ولی بارز ترین نامهای قدیم آن مگان و تغییر و تحول یافته آن مجان بوده است. همین کشتی اولی کشتی عربی بود که به نیویرک میرفت. كشور عمان داراى شهرستانى برونبومى هست بنام شهرستان مدحاء که در خاک امارات متحده عربی واقع شدهاست بطوریکه خاک امارات از چهار جهت این شهرستان را اشراف نمودهاست. مرزوبوم عمان همواره مناسبات خوبی حساس ایران داشته و پیچیدگیهای چندانی در اعطای اقامت عمان به متقاضیان واجد شرایط نداشته است.

ایندکسر