در نهایت در این وبینار اهمیت بهکارگیری ابزاری ساده در انجام تمرینها، میتوان مهارتهایی را در خویش ارتقا اعطا کرد که تا قبل از یادگیری آن، به حیاتی وجود آن ها پی نبرده بودیم. کارکرد فرهنگ وتمدن طیفی عکس لغت طومار است و در‌حالتی که نمناک توضیح داده هست هنگامی که ما مفهوم و مفهوم را می دانیم اما به جهت ابلاغ آن، کلمه و کلمه و واژه به میزان کافی در اختیار نداریم ، می توانیم ایراد خویش را کلیدی فرهنگ طیفی یا این که تزاروس برطرف کنیم مثلا وقتی که در گزینه آزادی کلام می کنیم و یا در مورد سیاست حرف می کنیم ولی کلمه های لازم و پرکاربرد آن زمینه را نمی دانیم می توانیم از فرهنگ و تمدن طیفی امداد بگیریم. اشتباهات همگانی در رشته بیان چیست؟ بن جانسون نویسندهی معروف انگلیسی معتقد هست که سخنرانی و فن ابلاغ به هیچ عنوان یک معنا نیستند، در حقیقت سخن کردن حساس عالی سخن نمودن تماما فرق میکند. اصلی توجه به اینکه شما از آموزش اساتید حرفه ای رشته بیان برخوردار می شوید و برای بازار فعالیت به طور کامل آماده می شوید و تجربیات اثرگذار اشخاص فوق فن ای بهره مند می گردید، هزینه همین عصر به طور کامل مطلوب بوده و شما در واقعیت برای همین عصر هزینه چندانی نمی پردازید. تکرار سخن اِ در نوشته بالا، از میزان تاثیر آن میکاهد چه برسد به اینکه این متن به رخ گفتار درآید و کسی بخواهد که در سخنرانی یا کلام گفتاری خود، از آن به کارگیری کند. کریستین اندرسون، مدیریت کمپانی تد کلیدی تالیف این کتاب، به تمامی افرادی که نیاز به به دست آوردن این مهارت دارند، برقراری ارتباط موءثر در قرن ۲۱ را آموزش میدهد. افرادی چون ریچارد دیکسون (مدیر دلیل هالیدیز پلیز)، یان آلتمن (نویسنده ) و جان جانچ (نویسنده) از این کتاب تقدیر کردهاند. یکی از از دلایلی که تدریس حرفه ابلاغ را مالامال رنگ و پر رنگ می کند، این میباشد که شما به تیتر رئیس یا این که کارمند ممکن است مطلبی را بد بیان نمایید و نتوانید فرآورده خود را به صدق عرضه کنید، از این رو یک قرار بخشید با کاری را از دست می دهید و یا کمپانی تان از سود بی فن بیان عاشقانه بهره می ماند. بهطور کلی، در هر موقعیتی برای برقراری ارتباط و اثرگذاری بر افراد، داشتن حرفه ابلاغ توانا برای نفوذ کلام در مخاطب، امری لازم به لحاظ میرسد.

ایندکسر