به مزایای شیر فشارشکن می توان مواردی چون نصب و محافظت آسان یا هزینه مناسب را بیش تر کرد. اگر یک شیر کاهنده فشار آب بتواند مصرف را تا 1/3 کمتر دهد، ما به طور مداد مقدار آب گرمی را که در توالت ها و دوش ها استفاده می کنیم کمتر می دهیم و بنابراین، به طور اتومات میزان انرژی گزینه نیاز برای گرم کردن آن توشه را کاهش می دهیم. و فعالیت کردن زیر فشار فراتر سبب جریان قیمت فشار شکن هیدرولیک اکثر می شود. اگر به جهت گرم کردن یک گالن آب 4 سنت نظارت کنید، پس انداز آن 200 دلار خواهد بود. همینطور میتوانید در صورتحساب هزینه فاضلاب خویش صرفهجویی کنید، چون بیشتر 30000 گالن آب صرفهجویی شده وارد سیستم فاضلاب نمیشود، بنابراین، شما بر مبنا آن تحلیل نخواهید شد. 12. شیرهای فشارشکن یا این که کمتر فشار آب چگونه در مصرف انرژی صرفه جویی می کنند؟ 13. این صرفه جویی چه سودی برای شرکت های آب و انرژی دارد؟ بر شالوده همین واقعیت که 1/3 آب کمتر در 50 پوند جریان دارد. به تیتر مثال، یک دوش معمولی تقریباً 17 سنت و یک اصلاح اهمیت شیر آب پر‌نور 10 سنت انرژی هزینه دارد. از آنجایی که این آب است، آن‌ها ناچار فروش فشار شکن هیدرولیک به معالجه نیستند. از آنجایی که یک خانواده ساده چهار نفره از 90000 گالن در سال استفاده می کند، همین به معنای صرفه جویی در حدود 30000 گالن آب است. 19. آیا دستگاه های محدود کننده جریان واقعاً در مصرف آب صرفه جویی می کنند؟ در صورتی که این فعالیت رخ نگرفته باشد ارتقا یا این که کاهش فشار بیش از حد به دلایل متعدد موجب می شود تا جراحت های جدی به سیستم لوله کشی وارد شود . به کلمه دیگر پایلوت شیر فشارشکن از فشار ذیل دست فرمان می گیرد ، به همین رخ که با کمتر فشار تحت دست در اثر ارتقا برداشت از فشار تنظیمی پایلوت ، مقدار گشودگی پایلوت ارتقا پیدا کرده و همین ادله منجر تخلیه اکثر آب درپوش می شود ، در عاقبت شیر حساس به میزان بیشتری باز شده و مقدار افت به‌وجود آمده در خط لوله را جبران می نماید در رخ افزایش فشار در تحت دست( به علت کاهش برداشت) نسبت به فشار تنظیمی پایلوت مقدار گشودگی پایلوت کمتر پیدا کرده ، فشار بر روی دیافراگم افزایش یافته ، موجب بسته شدن شیر اهمیت و در نتیجه کاهش فشار نصیب خروجی شیر تا حد تنظیمی می شود.

ایندکسر