عرض ۳ سانتی کادر کادر دمپر هوا که در دو طرف حجم بدنه ی دمپر هوا قرار دارااست باعث می شود سطح ها اتصال کلیدی فلنچ های نتورک هوا به صورت هم سان چفت شود و قابلیت و امکان اتصال دمپر هوا به نتورک هوا قابلیت و امکان پذیر گردد . 3 – دمپر موتور انقطاع و وصل ON/OFF حساس مکانیسم فنر برگشت: همین جور از موتوردمپرها در هنگام پر‌نور شدن سیستم به کمک جریان الکتریسیته دمپر را باز میکنند ولی اهمیت انقطاع جریان الکتریسیته از نیروی فنر برای بسته شدن آن امداد میگیرند این امکان که درواقع انقطاع از ظاهر کار زیباتر جنبه حفاظتی هم دارد در گونه های دیگر دمپر موتور که فاقد فنر رجوع هستند، وجود ندارد. 1 – دمپر موتور اصلی مکانیسم انقطاع و وصل ON/OFF سه وضعیتی: همین دسته موتورهای دمپرکه رایجترین انواع میباشند میتوانند از طرق مختلف مانند رلهی کنترل، حسگر حرارتی، تابلو در اختیار گرفتن و یا این که PLC، حسگر فشار و یا این که یک شاسی STOP/START ساده امر بگیرند. البته دمپر هوا ی برقی به جای فیوزِ دستی، به دستگاه سنسورِ دود که در فضای گوشه و کنار تعبیه شده می باشد متصل می شود و به طور همزمان اهمیت اخطارِ سنسور دود، موتور دمپر مهم گرفتنِ فرمان از جعبه فرمان، موتورِ برقیِ دمپر فعال شده و تیغه دمپر را در حالتِ مسدود قرار دهد. این دسته دمپر به دو شکل پره تک جداره و دو جداره با دستگیره دستی وموتوری ایجاد می شودکه کاربرد آن نیز برای نصب بر روی دستگاه های هواساز در دو طرح موازی ومتقابل میباشد. سلختار دمپر هوا ی ۷ و ۸ دوچندان مشابه ساختار دمپر هوا ی تیغه موازی است . دمپر وسیله ای می باشد که حساس امداد آن تهویه هوا و سرمایش و گرمایش به صحت انجام خواهد شد. طراحی همین گونه از دریچه ها به گونه ای ست که هوا را به بهترین و مطبوع ترین وجه ممکن در گوشه و کنار دلخواه شما پخش می کند. این مکان هم می تواند یک خانه مسکونی باشد نیز می تواند یک نیروگاه پتروشیمی در جنوب مملکت باشد. و همین شرایط را نیز دمپرهای تهویهی هوا ایجاد میکنند. فعالشده و بر مبنا برنامهریزی شکل گرفته بر بر روی آنها، بهترین و مطبوعترین شرایط هوایی را در محفظه قاضی میکنند. در یک تقسیمبندی کلی دو جور دمپر موتور تعریف‌و‌تمجید میشود. دمپر موتور اصلی فنر برگشتپذیر و یا این که دمپر موتور بدون فنر برگشتپذیر. در جور حساس فنر برگشتپذیر به زمان قطع برق در اثر اعمال نیرو از جانب فنر دریچهها بهصورت اتومات بسته می‌شود درحالیکه در جور فارغ از فنر آن چنین قابلیتی پیشبینینشده دمپر بارومتریک است. در صورتی که از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم محل نصب دمپر آتش لطفا از ورقه ما بخواهید.

ایندکسر