ویژگی دارای این ضد کف فاقد سمی بودن آن می باشد که این مسئله در مشاجره های نگهداری محفظه زیست مضاعف حیاتی است. یک خصوصیت کلیدی یک محصول ضد کف، ویسکوزیته کم و قابلیت و امکان گسترش پر سرعت آن روی سطوح فوم است. در صورتی که یک حباب در درحال حاضر تحریک مکانیکی باشد، حباب ناشی از هوای نفوذ شده، ساختارهای صفحه ای پایداری را تولید می کند. ضد کف های غیر آبی را می توان در گوشه و کنار های غیر آبی مثل حلال های آلی و روغن های معدنی به کار برد. 7. و به این دلیل در سیستمهای آبی کف زا کاربردهای بسیار وسیعی فروش ضد کف غیر سیلیکونی دارند. ضد کف غیر سیلیکونی یا آنتی فوم شالوده آبی از اشکال مختلفی از مواد ساخته می شوند که در شالوده ای آبی به راحتی حل می گردند. ضد کفها از ترکیبات شیمیایی هستند که به کارگیری از آن ها به کنترل و جلوگیری از کف زایی محلول و همین طور کمتر حجم کف سبب می شود. برخی از ضد کف غیر سیلیکونی منحصر ترکیبات روغنی هستند. در واقع کاربرد ضد کف غیر سیلیکونی حاذق می باشد اثرات نامطلوب ناشی از کف را خنثی نماید. نوع سیلیکونی همین کالا به طور موثری فوم را سرکوب می کند. در این موارد مواد سرکوب کننده یا این که مهارکننده کف استعمال می شوند تا کف را حذف نموده و بازدهی فرایند صنعتی مورد حیث را ارتقا دهند. یک عدد از هدف ها اهمیت در تصفیه فاضلاب که کف در آن وجود دارد، محافظت در اختیار گرفتن آن کف به کارآمدترین و موثرترین روش است. انواع ضد کف هایی که در صنعت های صفحه سازی از آن ها به کار گیری می شود. ماده شیمیایی به این معنی که به عبارتی محلول ضد کف غیر سیلیکونی در لایه سطحی قرار می گیرد. آنتی فوم های سیلیکونی در اکثری از صنایع مانند ساخت رزین های امولسیونی، پالایش نفت، حفاری و دیگر روند های شیمیایی مثل صنعت نساجی قابل استعمال هستند. البته مواد سرکوب کننده کف در روند هایی استفاده می شوند که قابلیت افزودن ضد کف وجود ندارد، اما در حین فرآیند کف ایجاد شده است. مرزهای مسطح در ساختار کف بهم پيوسته و متصل می باشند و معبر يا کانال تخليه کف هستند . ضد کف ها به ادغام واکنش افزوده می شوند و از تولید کف در حین فرایند های شیمیایی خودداری ضد کف فاضلاب می کنند. ضد کف های سیلیکونی: این گونه ضدکف ها از نظر محیط زیستی ایمن نبوده و ساخت آلودگی می کنند.

ایندکسر