همین قطعه میزان فشار خروجی را بدون اعتنا به فشار محل ورود تنظیم می کند. به جهت دوری از زخم به پمپ کلیدی ید توجه داشت در زمان آزاد نمودن کلاچ شیر فشار شکن فشار سیستم در پایین ترین میزان باشد و پس از شروع به فعالیت به صورت یکنواخت شیر را بسته تا فشار سیستم بالا رفته و شوک به سیستم وارد نشود. شیر فشار شکن فوق بر بر روی بدنه خود دو عدد رخنه 8.5 میلیمتری دارااست تا به واسطه آن شیر را بر روی بدنه و سطوح مورد نظر اثبات نمود و مجرا هایی وجود داراست که کلیدی دو مجرای خروجی که حساس شیر ½ اینچ مشخص و معلوم می باشد و برای ورود اصلی چوپقی آلومینیومی می باشد که کلیدی رزوه G1/2 اینچ برای وصل شلنگ خروجی پمپ می باشد و یک خروجی کلیدی قطر 20 میلیمتر که برای مسیر بای پس شیر می باشد که به واسطه آن مقدار سیالی که در اثر افت فشار ساخت شده میباشد به سمت مخزن جهت دهی شود. هنگامی که در لوله ها فشار جریان ناچیز می شود از پمپ و زمانی که فشار بیش از اندازه بسیار می شود از شیر فشار شکن به کار گیری می کنیم. از اين شيرها غالبا در تقاطع خطوط لوله استعمال مي شود، زیرا اگر (در يك تقاطع) در يك جهت مقاومت كمتر و مصرف بيشتري در مقايسه دارای مسير ديگر وجود داشته باشد، مساله فراروگریز آب به وجود خواهد آمد. اساسی توجه به نتیجه ها ارزیابی حساسیت، فنر در اختیار گرفتن کننده و مساحت پیستون ذیل تکیه گاه فنر به تیتر مهمترین اجزاء در عملکرد شیر فشار شکن معرفی گردیدند. بایستی دقت داشت در این شرایط بایستی آب تماما تا لب به لب محل ورود را مالامال کرده پس از آن درپوش را ببندید اما آن را محکم نکنید اجزای فشار شکن شیر ظرفشویی . شیر فشارشکن فوق اصلی توجه به نمونه سازی از نمونه کلیدی اساسی میزان مرغوب بودن قابل قبولی می باشد که اهمیت نمونه داخلی از نظر ارزش اهمیت نمونه خارجی خود اختلاف متعددی دارند. این شیر حساس اسباب یدکی اهل ایران و کلیدی می باشد و تعمیر حفظ به نسبت آسان و ارزانی دارد. وظیفه اساسی شیر فشار شکن کاهش فشار بیشتر به تحت خیس است. به جهت کوچک کردن بعدها فنر گزینه لحاظ باید مقدار نیروی بیشینه وارد بر آن کاهش می یافت؛ میزان نیروی بیشینه دارای کوچک کردن مساحت پیستون ذیل تکیه گاه فنر کمتر یافت و قطر مفتول فنر طراحی شده برای این حالت 16 میلیمتر بدست آمد. از آنجاییکه بعد ها فنر طراحی شده مضاعف تبارک بود (قطر مفتول 22 میلیمتر) براین اساس طرح اول مناسب به لحاظ نمی رسید. اساسی در لحاظ گرفتن روش کارکرد شیر فشار شکن مشخص شد که بارگذاری بر روی فنر در دست گرفتن کننده، از جور خستگی می باشد؛ بنابراین کلیدی آنالیز نیروهای بیشینه و کمینه وارد بر فنر کنترل کننده، برای طرح اول فنر در دست گرفتن کننده از دو دیدگاه استاتیکی و خستگی طراحی شد و بین طرح های متعدد بهترین طرح تعیین گردید. به جهت تهیه و کنترل فشار یک پیچ بر روی شیرها وجود دارااست که بوسیله ی آن می توان فشار آب را تنظیم می کنند.

ایندکسر