شیر فشارشکن مورد تحلیل در این مقاله از جنس چدنی و وابسته به شرکت صنعتی میراب می باشد. قسمت امر در نخست حاوی جریان سیال می باشد که کلیدی دقت به تنظیمات اولیه پایلوت دارای فشار مختص می باشد اکنون با دقت به تغییرات فشار مجرای با جهت حرکت جریان در قسمت دستور مشخص می شود و گشوده و بسته شدن مجرای اساسی ناشی از حرکت جریان سیال باطن نصیب امر می باشد. ناگفته نماند که شیرهای فشارشکن به عنوان ولوهای کنترلی و تهیه و تنظیم کاربرد داشته و ساختار داخلی شیر برای عبور جریان سیال به طور کامل بهینه و مطلوب می باشد. حداکثر نسبت فشار ورودی به خروجی سیال در شیر فشارشکن میراب نباید اکثر از نسبت 3 به 1 باشد تا وارد محدوده کاویتاسیون نشود. جهت عملکرد مطلوب شیر فشارشکن میراب می بایست اختلاف فشار ورودی و خروجی سیال کاهش از 0.5 توشه نباشد. ۱٫ شیرهاي فشارشکن میبایستی در ورودي و خروجی خود مجهز به شیرهاي قطع و وصل باشند. طراحی شیرهای فشار شکن مطلوب حیاتی جریان آب به شکل افقی و یا متمایل میباشد و نیروی مورد نیاز خویش را برای کنترل، از نیروی هیدرولیک داخل شیر تامین میکند. شیر فشار شکن فوق بر بر روی بدنه خود دو عدد شکاف 8.5 میلیمتری دارد تا به واسطه آن شیر را روی بدنه و سطح های آیتم حیث ثابت نمود و مجرا هایی وجود دارد که دارای دو مجرای خروجی که اهمیت شیر ½ اینچ مشخص و معلوم می باشد و برای ورود کلیدی چوپقی آلومینیومی می باشد که دارای رزوه G1/2 اینچ به جهت وصل شلنگ خروجی پمپ می باشد و یک خروجی با قطر 20 میلیمتر که برای مسیر بای پس شیر می باشد که به واسطه آن میزان سیالی که در اثر افت فشار ایجاد شده می باشد به سمت مخزن هدایت شود. در شیر فشار شکن اهرمی وجود دارااست که به واسطه آن می قدرت و تغییر و تحول وضیعت آن مسیر را مسدود کرد و سیال را به سمت مخزن سوق‌دهی نمود. توجه دقیق به تعیین صحیح شیرآلات صنعتی سبب ساز می شود که در خطوط لوله فلزی به حداکثر بازدهی در اختیار گرفتن جریان سیال دست یابیم .برای تعیین درست شیر بایستی به مسائل زیادی اعتنا کرد که این ملاحظات بر عهده مهندس لوله کشی – متریال می باشد فشار شکن جک هیدرولیک . چون سیالی که برای در دست گرفتن فشار به نصیب فوقانی شیر برده می شود در یک لوله زیاد باریک جهت دهی می شود؛ پس چنانچه سیال عبوری داخل سیستم کلیدی ذرات کوچک و ناخالصی باشد، مجرای رشته رشته کنترل فشار مبتلا گرفتگی می شود و سیستم پایلوت از فعالیت می افتد به جهت پیش گیری از همین گزینه در شروع ورودی به قسمت کنترل، از یک صافی به کارگیری می شود. در اینجا بیشتر به تحلیل وب تارنما فشار شکن هیدرولیک برقی.

ایندکسر