بدنه شیر به طور معمول از متاع برنج ، استیل ، آلومنیوم و یا این که موادپلیمری میباشد.بوبین هم تشکیل شده است از یک سیم پیچ حیاتی هسته فرومغناطیس متحرک (پیستون) در مرکز آن می باشد در وضعیت استراحت ( فارغ از اتصال جریان الکتریکی به بوبین ) پیستون یک روزنه کوچک که محل عبور سیال از شیر است را بسته و مسدود نموده هست ( در سلونوئید ولو نرمال بسته ). دارای اتصال الکتریسیته به بوبین ، جریان الکتریکی از درون سیم پیچ عبور می‌کند و همین عبور جریان الکتریکی از سیم پیچ باعث تولید عرصه مغناطیسی یا این که به عبارتی شرایط آهنربایی در شیر میگردد. مغازه نوین صنعت عرضه کننده انواع اثاثیه پنوماتیک از گزاره شیر برقی با بهترین ارزش و میزان مرغوب بودن میباشد. زمانی که بویین فعال است، جریان مضاعف یه خرده در هم اکنون عبور از شیر کنترلی یا این که مجرا می باشد. هنگامی که جریان از بوبین شیر برقی عبور می نماید ، سیم پیچ فعال می شود و یک عرصه مغناطیسی ( آهنربایی ) ایجاد می کند. این عرصه مغناطیسی سبب جذب پیستون که از جنس اهن هست میشود و آن را حرکت داده و اساسی غلبه بر نیروی فنر (D) به سمت داخل سیم پیچ حرکت می کند. این مدل ولو ها دارای اسم (assisted-lift valve) هم شناخته میشوند. مدل ماده ای که از شیر عبور می نماید از چه نوعی است؟ اساسی عدم تعادل فشار، دیافراگم به سمت بالا جا به جا شده و شیر باز خواهد شد. قسمت بویین شیر را هم اهمیت اسم سولونوئید معرفی می کنند. تقریبا هر گونه سلونوئید ولو حساس یک نصیب به تیتر بخش مکانیکی یا این که بدنه شیر و یک قسمت الکتریکی یا بوبین می باشد . به جهت ولوهای نرمال بسته (normally closed) در وضعیت معمولی و فارغ از وجود هیچ نیرویی، پیستون (E) دهانه اریفیس را اصلی یاری قسمت سری میله (F) مسدود می نماید در واقع ادله همین بسته شدن ولو، حضور یک فنر است. همانطور که در شکل فوق اجزای یک شیر برقی کلیدی کارایی مستقیم را دیدید، مطلقا متوجه شدید که اصول عملکردی ساده ای دارد. حداکثر فشار عملیاتی قابل تحمل دستگاه و مقدار جریان عبوری دارای قطر روزنه و عرصه مغناطیسی شیر برقی ارتباط مستقیمی داراست بدین ترتیب از یک شیر برقی اهمیت عملکرد مستقیم (دایرکت اکت) به طور معمول برای دبیهای نسبتا ناچیز به کار گیری میکنند. 3- استفاده از این شیرها منجر کاهش دخالت انسان و در عاقبت کاهش مقدار خطاهای انسانی در انجام پروژه هاست. یا این که در رخ عدم استعمال از جنس مناسب شیر اساسی دقت به مدل سیال عبوری احتمال سوختن و زخم دیدن بوبین و منشاء تغذیه وجود شیر برقی ضد آب دارد. برای افرادی که هر مدل نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین هدایت در مورد چگونگی به کار گیری از شیر برقی طنین ، شما احتمال دارد می توانید حساس ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر