استعمال از کود نیترات کلسیم در برنامه کوددهی کمک بسزایی در رویش مطلوب خیس و در عاقبت میزان مرغوب بودن نهایی بهتر میوه خواهد داشت. پتاسیم غیرتبادلی: به حالتی گفته می شود که به سرعت قابلیت تبادل ندارد و در کوتاه مدت به امداد محلولهای نمکی آزاد نخواهد شد و به مقدار اندک بوسیله گیاه قابل به کارگیری است. تفاوت در دسته بسته بندی نیز از نقاط تمایز این دو نوع تولید سولفات پتاسیم در ایران کود است. در سرانجام ، رشد هرچه سریعتر، باروری بیشتر و باکیفیت خیس گیاهان و در نتیجه به دست آوردن محصولات بیشتر، به جهت کشاورزان از دارای به سزایی برخوردار می شود. عمده ترین کاربرد همین ماده توسط کشاورزان برای ساخت محصولات کشاورزی است. همینطور پتاسیم موجود در این کود منجر بهبود رنگ و رسیدگی فرآورده شده و کیفیت محصولات برداشت شده را سولفات پتاسیم ایرانی ارتقا می دهد. سولفات پتاسیم یک مخلوط شیمیایی معدنی اهمیت فرمول شیمیایی K2SO4 به رنگ پودر سفید و محلول در آب می باشد بیشتر مصرف سولفات پتاسیم یا این که سولفات پتاس در صنعت کشاورزی به عنوان کود کشاورزی جهت تامین پتاسیم و سولفور خاک می باشد. سولفات پتاسیم به ندرت به صورت فرم خالص در فضای سبز موجود می باشد و مخلوط شیمیایی آن حاوی دو عنصر پتاسیم و گوگرد است. پتاسیم موجود در این متاع سدیم (NA) موجود در برگ ها را تماما کاهش می دهد و طی فرایند اسمز عبور آب را به داخل سلول های گیاه تسهیل می نماید. میزان کود سولفات پتاسیم مصرف شده متعلق به گونه گیاه و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک زیر کشت مختلف است. این کود قابلیت مصرف برای گونه های کشتهای زراعی و باغی را دارا است. اهمیت بهره گیری از این کود می توانید پسته هایی اساسی مغز درشت و خندان را برداشت کنید. همینطور وجود یون پتاسیم به جهت محافظت آب در گیاهان به ویژه در وضعیت خشکی مضاعف اضطراری می باشد. اولین نقش پتاسیم در فعال نمودن آنزیم ها بوده و در روند های متابولیکی بویژه ساخت پروتئین و قند وظیفه ای کلیدی بر عهده دارد. کود سولفات پتاسیم پودری و مایع از گونه های کودهای پتاسیم سولفات می باشد که مصرف این کود ها در سیستم آبیاری قطره ای و خاک های قلیایی باعث اسیدی شدن منطقه اطراف ریشه شده و جذب فسفات و ریزمغذی های موجود در خاک را تسهیل می کند.

ایندکسر