سدیم همچنین دو ایزوتوپ رادیو اکتیو هم دارد که عبارتند از: Na22 اصلی نیم عمر 2.605 سال و Na24 اساسی نصفه قدمت 15 ساعت. مطالعات زیادی قبل از سال 2000 انجام شده بودند، که تکنولوژی و بیمارانی که در آن‌ها وارد شدند، مرتبط اهمیت موقعیت امروزی نیستند. از این آزمایش دارای نام آزمایش سدیم سرم هم یاد می شود. همین ماده قابلیت جذب آب مضاعف متعددی دارد، به طوریکه یک‌سری برابر وزن خود آب جذب میکند. بخش اعظمی از برندهای آرایشی نیز از این ماده در رژ لبها و کرم پودرهای خود به کار گیری میکنند. شرکت شیمی کانه ایرانیان در حوزه ایجاد سدیم پربورات چهار آبه دارای به کارگیری از روشهای بهینه شده خاکه کمعیار کلیدی بور معادن زنجان که در حضور محلول آباکسیژنه مهم خلوص بالای 99 % انجام میپذیرد. شرکت شیمی کانه ایرانیان در زمینه ساخت و ارسال پربورات سدیم در کشور ایران فعال میباشد. فرآیند تولید سولفات سدیم که شامل افزودن پراکسید سدیم کافی به محلول آبی بوراکس در دمای حدود 1220 درجه سانتیگراد به جهت تبدیل بوراکس به متا بورات و تا حدی به پربورات و آن‌گاه افزودن پراکسید هیدروژن به اندازه به جهت کامل شدن اکسیداسیون متا بورات به پربورات میباشد. محصولاتی که حاوی پراکسید هیدروژن می باشد بهعنوان یک ماده سفیدکننده طبیعی مورد خوب برای جایگزین نموده اساسی همین ترکیب شیمیایی است. به جهت ایجاد سدیم پربورات می بایست ماده شیمیایی بوراکس و هیدروکسید سدیم را باهم واکنش داده که آن‌گاه از آن مهم پراکسید هیدروژن نیز واکنش نشان می‌دهد تا به پربورات سدیم هیدراته تبدیل شوند. مطالعات علمی نشان دادهاند که وجود تنها 2 % سدیمPCA در محصولات نگهداری از پوست، بهطور قابل توجهی کم آبی پوست را کاهش میدهد. این آزمایش از شیوه نمونه خونی انجام می شود. اما باید توجه داشت که همین واکنشگراها می بایست سمیت کم و قدمت مجاز بالایی داشته باشند. سدیم در واقع یک ماده معدنی اصلی به شمار می رود که نقش مهمی در تن انسان ایفا میکند. اکثری از نمک های سدیم در آب بسیار محلول هستند یون های سدیم با آب از مواد معدنی زمین بیش از یون های دیگر شسته شده می شوند به این برهان سدیم و کلر همگانی ترین موادسازنده حل شده در اقیانوس ها هستند. از سدیمPCA در محصولات حفظ از موی سر هم به کار گیری میشود. در صورتی که از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم خرید سدیم هیدروکسید لطفا از ورقه ما بخواهید.

ایندکسر