فقط در اواخر هفته هشتم بارداری هست که ژن های جنسی (که کروموزوم X و Y نامیده می شوند) زن یا این که مرد بودن نوزاد را گزینش می کنند. بیماری سندرم Klinefelter یک مدل عارضه موروثی هست که از هر 1000 مرد فقط 1 نفر را سرگرم می کند. آیتم های شما را مطرح نموده و یک شیوه درمانی را توصیه کند. ولیکن در صورتی که ژنیکوماستی ناشی از مصرف داروهای خاص یا استروئید یا ارتقاء وزن باشد، برای محافظت نتایج فعالیت لازم هست از این مورد ها تماما غربت نموده و در وزن ثابتی باقی بمانید. جراح پلاستیک شما و یا کارکنان درمانی جزئیات مخاطرات یار حساس همین کار را به جهت شما توضییح خواهند داد. جراحی پلاستیک به جهت تصحیح ژنیکوماستی که اصطلاحا ماموپلاستی کاهنده نامیده می شود. خوشبختانه کلیدی توسعه و ابتکار عمل طریق های نوین طبی می قدرت مهم جراحی ژنیکوماستی همین عارضه را درمان نمود. به جهت پرونده طبابت از شما فتوگرافی بگیرد. سپس از جراحی سرطان سینه مردان به جهت مریض پرتودرمانی تجویز می گردد تا اگر سلول سرطانی مانده از بین بروند. عمل جراحی ریز نمودن سینه مردان به 90 دقیقه زمانه نیاز دارد. افزایش وزن هم دلیل مهمی در ادامه رویش سینه هست و اکثری از بیماران به خاطر انباشت بافت چربی در گیر پهناور شدن سینه درمان افتادگي سينه آقايان اهمیت ورزش می شوند (لیپوماستیا). در واقع پستانهای یک مرد مشابه حیاتی پستان یک دختر پیش از بلوغ بوده و اصلی تعدادی مجرا ست که بوسیله بافت پستان و بافتهای دیگر اشراف شدهاند. ولی بهر درحال حاضر در مردان نیز بافت پستانی محسوب می شود و احتمال سرطانی شدن آن وجود دارد. اما برخلاف زنان مردان وقتی به دکتر معالج مراجعه می نمایند که نشانهها پیشرفت کرده و اکثر زمان ها خونریزی از نوک سینه و ناهنجاریها در پوست منطقه سرطانی به‌وجود آمده است. هورمونهای تستوسترون و استروژن در دست گرفتن صفات جنسیتی را در مردان و زنان برعهده دارند. در بعضا مناطق آفریقا سرطان پستان در مردان شایعتر است. چرا مردان به سرطان پستان مبتلا میشوند؟ بعضا نوزادان نیز در گیر بزرگی سینه میشوند، احتمال دارد شیر نیز از آنان ترشح شود (گالاکتوره). باید دقت داشته باشید که بهترین منش معالجه عارضه ژنیکوماستی ای که مدت طولانی از آن می گذرد جراحی است. پس از جراحی به چه جایی برده خواهم شد؟

ایندکسر