آن هادی های در دسترس را که در اثر خراب شدن عایق بندی اساس می توانند نسبت به هم پتانسیل متمایز پیدا کنند، دست کم در فاصله دو متری از هم قرار می دهند. چنانچه در قسمتی کاربرد عایق بندی بسیار قابلیت پذیر نباشد، عایق بندی تقویت شده به کار گرفته می شود. از همین رو همین اقدام حفاظتی صرفا در آیتم تجهیزات برقی کارگزاری ثابت و به جهت اماکنی پیشنهاد می شود که قابلیت چک مؤثر بر آن ها جهت استوار ماندن موقعیت فروش عایق الکتریکی وجود دارد. در هر درحال حاضر اورجینال بر این است که فاصله خزش در طول عمر اثرگذار تجهیزات برقی برقرار و مؤثر باقی بماند. استعمال از تجهیزات کلاس ۲ یعنی کاربرد عایق بندی حفاظتی به جهت تامین حفاظت اساس و حفاظت در برابر اتصالی ایده آل است. او‌لین بار در سال 1940 پلی استایرن توسط شرکت آلمانی صنایع فاربن ساخت و به عنوان عایق در صنایع الکتریکی مصرف گردید. به طور مثال تجهیزات الکتریکی نظیر دکمه اتوماتیک کمپکت اشنایدر الکتریک در گونه حفاظت کلاس عایق بندی Ⅱ قرار می گیرند. کف و دیوارهای محل بهره برداری را نسبت به زمین عایق می کنند. به کارگیری از یک وسیله برقی سیار که مثلاً اساسی سیستم TN حفاظت می شود در محل بهره برداری،این مبادرت را بی اثر عایق الکتریکی هوا می سازد. به این معنی که به جز عایق بندی اول یک عایق دیگر بر روی دستگاه کشیده شده است و یا این که از عایق تقویت شده استفاده می شود. قطعات و نصیب های برقدار که در داخل محفظه قرار دارا‌هستند به سیم حفاظتی وصل نمی شوند البته اگر ضرورتاً به جهت تغذیه و حفاظت تجهیزات دیگر، سیم حفاظتی همپا سیم های الکتریسیته از باطن محیط عبور داده شود، همین سیم ها و ترمینال های مربوطه مثل یک قسمت برقدار عایق بندی می شوند. تجهیزات کلاس II برای بهره برداری ایمن حاضر و آماده اند و نیازی به اقدامی از طرف مصرف کننده ندارند. محیط بخشی از تجهیزات برقی میباشد که حفاظت در برابر تماس مستقیم مراد و تحمیلی حساس قسمت های برقدار را در تمامی جهات تأمین می کند. برای دوری از برق گرفتگی چه اقداماتی انجام می شود؟ این مبادرت حفاظتی به جهت دوری از تماس همزمان کلیدی نصیب های هادی (اعم از هادی های در دسترس تجهيزات و هادی های بیگانه می باشد که می توانند در اثر خراب شدن عایق بندی پایه، پتانسیل متمایز داشته باشند. نوار برقی برای عایق کلاس H از پارچه فایبر گلاس ساخته شده است.

ایندکسر