مقاله باید اصلی گوشه ای باشد و در آن هدفها و پیام نوشتار در یک‌سری سطر تهیه و تنظیم شود. نحوه تهیه منابع در مثالهای زیر آورده شده است. بخشی انگلیسی در بخشهای Background، Methods، Results، Conclusion و Keywords تهیه و تنظیم و ۳۲۰-۳۳۰ کلمه و واژه باشد. • بخشی مقاله: شامل موضوع، نحوه شناسی تحقیق و نتیجه ها به شکل فشرده دربین ۱۰۰ تا ۱۵۰ واژه است. مقاله مشتمل بر عنوان، خلاصه فارسی و انگلیسی(هرکدام حداکثر تا ۲۵۰ کلمه)، واژه و کلمه های اساسی به پارسی و انگلیسی( حداقل سه و حداکثر ۵ واژه)، مقدمه، مواد و روش ها( برای سیستماتیک و متاآنالیز مروری واجب است)، عنوان ها گزینه تحلیل ، دعوا و عاقبت گیری باشد. گارانتی سرویس ها خدمات ترجمه مقاله ترجمیک در کیفیتهای مختلف ارائه می گردد و گارانتی مستمر ترجمه (تا اعلام نظر داوران) به جهت بعضی از سطح ها فعال است. ویرایش نیتیو در مواقعی که نیاز به ترجمه یا این که ویرایش نیتیو است، ترجمیک اساسی ملازمت و همراهی مترجمان نیتیو این خدمات را به شما ارائه و گواهینامه اعتبار (که آیتم تایید انتشارات رتبه دنیا است) را به جهت شما صادر خواهد کرد. ماهانه مقالات زیادی توسط ترجمیک ترجمه و یا ویرایش میشود و به جهت آنها گواهی ترجمه یا ویرایش صادر دانلود مقاله پژوهشی رایگان میگردد. خدمات ترجمه تخصصی مقاله در ترجمیک دارای همکاری بیش از صدها معنی کننده در زمینههای علمی گوناگون انجام میشود. بخش مهمی از پروپوزال دانشجویان تحصیلات تکمیلی به مرور ادبیات اختصاص دارااست که به آشنایی دانشجویان مهم مقالات تخصصی آن زمینه امداد میکند. نوشته مروری از افراد صاحب و مالک حیث و پژوهشگران متبحر که اصلی تألیفات متعدد در زمینه تخصصی مربوطه باشند، عمده مورد پذیرش است. ۴- تعریف اصطلاحات تخصصی یا اختصارات علمی. ۲ – نوشته قبلاً در هیچ یک از نشریات باطن به چاپ نرسیده یا هم‌زمان به جهت مجلات دیگر ارسال نشده باشد، همچنین رتبه علمی کل نویسندگان به درستی عنوان گردد و تمامی نویسندگان مقاله از ارسال و جاپ آن آگاه باشند. نثر مقاله بایستی اعصاب و از نظر دستور زبان فارسی صحیح باشد و در انتخاب واژههای علمی و فنی دقت حتمی مبذول شود. در صورتی که مقاله به شکل مشترک نگاشته شده باشد، واجب می باشد استاد مشاور و یا راهنما تأییدیه مبنی بر مشترک بودن نوشته را ارسال نمایند. در لیست تحت بخش کوچکی از مقالات منتشر شده در سال ۲۰۲۱ را که از نویسندگان آنها (مشتریان ترجمیک) کسب اذن شده است، تماشا کنید. به جهت دریافت فرمت نوشته همین نصیب و همین قسمت را کلیک کنید. درود وقت بخیر ببخشید نوشته فن عمران گرایش ژئوتکنیک هم ترجمه می کنید؟ • در صورتی نوشته از نقطه نهایی نامه گرفته شده بازه تحصیلی؛ عنوان رشته و دانشگاه ذکر گردد و در صورتی که از طرح پژوهشی گرفته شده اسم طرح و سازمان حامی مشخص و معلوم شود.

ایندکسر