همانگونه که می دانید بالای پیستون گوشه و کنار احتراق می باشد و ادغام سوخت و هوا می بایست در محیط احتراق فشرده بشوند تا اساسی یک جرقه کوچک شمع ، محترق شوند و موج انفجار حاصله ، پیستون را به تحت رانده و ساخت نیرو و انرژی بنماید؛ چنانچه قطر پیستون از قطر سیلندر ( قطر بوش سیلندر ) کوچکتر باشد ، هوا و سوخت در هنگام فشرده شدن ، از فضای خالی دربین پیستون و سیلندر خارج می شود و مواد احتراق ، فشرده نشده و احتراق به صدق انجام نمی شود؛ از طرف دیگر اگر قطر پیستون بخش اعظم از قطر سیلندر باشد ، پیستون درون سیلندر گیر می نماید و قابلیت و امکان حرکت پیدا نمی کند. شاتون هرچقدر کوتاهتر باشد می تواند سیکل را سریعتر تمام کرده یا به اصطلاح غیرفنی , بتواند از تحت سیلندر سریعتر به بالا حرکت کرده و سوخت را متراکمتر نماید . همین اصطلاح برای ماشین های صفر به عمل می رود و به معنا مهیا نمودن موتور و سایر قطعات آن برای استفاده طولانی مدت می باشد. خط تولید بوگاتی که در آن حتی یک ربات نیز وجود ندارد و به طور کامل با نیروی انسانی عمل میکند، «آتلیه» نام دارد. امسال در پیستون سازی ایران در تبریز ۳ خط جدید اساسی گنجایش ۱میلیون و ۲۰۰هزار پیستون طراحی شده و در درحال حاضر تولید محصول است. نوعا پین پیستون در خط مرکزی پیستون قرار ندارد؛ بلکه، پین یک میزان یه خرده به طرف سمت بار محوری بزرگتر پیستون متمایل هست تا ضربه طرف توشه محوری بزرگتر را بر روی دیواره بوش کاهش دهد. با اضافه نمودن درصدی سیلیکون به آلومینیم ( حدود 16 %) میزان انبساط حرارتی به نحو چشم گیری کمتر می یابد. پیستون بیضی صورت هنگامی گرم شودبه شرایط دایره ای تام درمی آید.برای سهولت حرکت پیستون درسیلندروجلوگیری ازگیرکردن آن دراثرانبساط درسیلندر،لازم است لقی مقداری میان پیستون وسیلندر پیشبینی شود.دراین فاصله کم،قشرنازکی ازروغن قرارمیگیرد وفاصله راپرمیکند.ضمن آنکه اصطکاک ایجادشده راتقلیل میدهد،ازسایشسریع آن دونیز می کاهدو موجب تبادل حرارت میگردد.مقدارلقی پیستون درحالت سردبودن موتور،زیادتراست،ولی باگرم شدن موتور پیستون سریعتر انبساط پیداکرده،لقی آن باسیلندر کمترمیشود.علت انبساط بیشترپیستون دوعامل است:یکی گرمای بیشتری که به پیستون تاثیرمیکندودیگری ضریب انبساط زیادترپیستون آلومینیمی نسبت به سیلندر چدنی.پیستونهای بیضی رخ که برای دوری ازچسبیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته میشودبا بعدها خاصی طرح میگرددبطوری که قطرپیستون که درمحور تکیه گاه گژن پین قرارداردبه اندازه 0/15 میلیمتر ازقطردیگرکوچکتراست وقطرپیستون درروی محور45 جايگاه ای نسبت به محور0/075 میلیمتر،کوچکترازبزرگترین قطرپیستون است. مسلماً ۱۶ سیلندر حیاتی آرایش و پیرایش W تبارک است؛ ولی برهان کلیدی بعد ها قابل توجه پیشرانهی بوگاتی همین نیست. پیستون استوانه ای میباشد که اساسی حرکت رفت و برگشتی خویش در سیلندر حجم آن را مرتبا ناچیز و کرده و چهار زمانه موتور را به وجود می آورد. در پیشین کل پیستونها اهمیت تاجی صاف طراحی میشدند اما امروزه بسته به مدل موتور این سطح طراحی متمایز دارد. یک پیستون بی آلایش اهمیت مسافت 0.1 میلی متر (0.004 اینچ) در میان خود و دیواره لوله سیلندری است، این به ترازو عرض موی انسان است. در این موقعیت که دیواره یا این که مرحله جانبی رینگ به رخ شیبدار ساخته شده است، باید حاشیه تیز رینگ پیستون به سمت ذیل باشد تا هنگام بالا رفتن پیستون، همین رینگ برروی لایه روغن موجود بر روی دیواره سیلندر لیز خورده و از جارو نمودن روغن های جداره سیلندر به سمت گوشه و کنار احتراق خودداری نماید و در هنگام پایین رفتن پیستون، حاشیه تیز حلقه که به سمت ذیل است مانند حاشیه یک شمشیر عمل کرده و روغن های موجود برروی جداره سیلندر را تراشیده و به باطن پیستون و نهایتاً کارتل ارسال می کند.این جور رینگ ها می بایست به تیتر دو‌مین رینگ کمپرسی آیتم استعمال قرار گیرند . ارتفاع زمان آب بندی در خودرو های جدید تقریبا هزار کیلومتر است و بعد از آن از آن می توانید به دور های بالاتر برسید. عمده رینگ های روغن سه تکه بوده و معمولا در آن ها دو بغل رینگی فولادی آب کروم شده به کار رفته است. میزان و چینش رینگ پیستون به طراحی موتور و مواد به کار رفته در سیلندر بستگی دارد. به این ادله می باشد که در این وسیله از پیستون لاغر و شاتون بلندتری از موتور مسابقهای طراحی مینمایند . همینطور در صورتی که در به دور بالای موتور صدا ارتقا پیدا نماید احتمال خراب بودن همین قطعه زیاد بسیار است. به جهت حل این مشکل، دو منیفولد هر ۴ سیلندر به هم متصل شدهاند و یک سوپاپ الکترونیکی قرار دیتا شده است. در هر گوشه ای از شیرون که متریال تیتانیوم، منیزیم و آلومینیوم استعمال نشده باشد، می بایست انتظار فیبر کربن را داشت. در شرایط معمولی ۴ سیلندر اصلی منیفولدهای مجزا به توربوشارژرها متصل هستند؛ باتوجه به این که توربوشارژرهای شیرون ۶۹ درصد بزرگتر از توربوشارژرهای ویرون هستند، برای بهکار افتادن هر ۴ عدد باید به دورموتور ۴۰۰۰ رسید. در حالا حاضر شاهین دارای پیشرانه ۱.۵ لیتری توربوشارژ در کارگاه مرکزی سایپا ساخت می‌گردد و سیستم انتقال توان 5F18 برای همین سدان ملی انتخاب شده است. در صورتی که از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم شرکت پیستون ماشین تبریز لطفا از کاغذ ما بخواهید.

ایندکسر