[ad_1]

نوشیدن یک نوشیدنی کاکائوی غنی از فلاوانول با یک مزیت شناختی حاد مرتبط با بهبود اکسیژناسیون مغز در یک مطالعه کوچک در بزرگسالان سالم ارتباط دارد.
اخبار پزشکی Medscape

[ad_2]

منبع: ketabche-online.ir

ایندکسر