انتخاب درست تجهیزات جانبی نقش مهمی در کارایی مطلوب پمپهای دوزینگ دارد. ، به این ترتیب درصورتیکه به جهت فرآیند ما حساس میباشد که دوز ظریف باشد، برای دوری از انحراف، ضروری است پمپی حساس % خطای پایین تعیین شود در آن وجود ندارد. همینطور می اقتدار به جهت جلوگیری از ازدیاد فشار، شیر اطمینان مهم مسیر بای پس در خط خروجی پمپ طراحی کرد. این قابلیت را به Madden می دهد تا بخش اعظمی از کاربردهای تزریق مواد شیمیایی را باز‌نگری کند و توصیههایی برای بهترین میزان پمپ تزریق مواد شیمیایی به جهت مراحل شما و همینطور سایر اجزای آیتم نیاز ارائه دهد. وجود مولیبدن در این آلیاژ باعث افزایش مقاومت آن نسبت به حرارت می شود و همینطور مقاومت مکانیکی آن را هم نسبت به بقیه اشکال سوپر آلیاژ نیکل، بالاتر میبرد. 1) پمپ های رفت و بر گشتی: همین مدل پمپها وسایلی هستند که انتقال انرﮊی از آنان به سیال به صورت پریودیک و زمان نمایندگی دوزینگ پمپ سکو ای می باشد. احتمال دارااست که طول آب کش خیلی دوچندان باشد پس حیاتی قرار دادن یک خلا سنج در مسیر ورودی می توانیم این شرایط را کمی در اختیار گرفتن کنیم. § به جهت گند زدایی آب باطن خطوط لوله ها از هیپوکلرید سدیم (Naocl) آب ژوال یا این که وایتکس آیتم استعمال قرار می گیرد. قطعات اصلي اين پمپ ها شامل: ۱ -پلانجروسيلندر. مدن سالهاست که گواهی «نمودار نصب پمپ اندازهگیری معمولی» (فرم شماره M-316) را ارائه کرده می باشد که قرار دادن صحیح اثاثیه جانبی پمپ اندازهگیری شیمیایی همگانی را سفارش میکند. اين نكته مهمي است كه در مورد پمپ هاي دنده اي بايستي رعايت نمود، و هنگامي كه حتمی هست پمپ پایین تعمير قرار گيرد بايد توجه كافي نمود كه براي تعويض واشرها و ساير مصالح اين فواصل بطور ثابت و معين باقي بمانند. چرخ دنده بوسيله محور دوار به حركت درآمده و پس از مكش مايع آن را پایین فشار نهاده و به طرف خروجي مي راند. نوع پمپ گزینه به کار گیری بر حسب میزان سیال پمپ شونده و فشار واجب انتخاب می گردد. پمپ هاي رفت وبرگشتي در سه نوع كلي زيرطبقه بندي مي شوند: ۱ -پمپ هاي پيستونيPump Piston ۲ -پمپ هاي پلانجريPump Plunger ۳ -پمپ هاي ديافراگميPump Diaphragm پمپ هاي رفت وبرگشتي پيستونيPump Piston اصول كار يك پمپ رفت و برگشتي پيستوني مبتني بر حركت رفت و برگشتي پيستون درداخل سيلندر است. فرایند منش اندازي پمپ هاي رفت وبرگشتي براي رویکرد اندازي اين دسته پمپ ها فرآیند زير بايدانجام شود: ۱-بازنمودن مسيركنارگذر. اشکال پمپهاي ديافراگمي عبارتند از: ۱پمپ ديافراگمي مكانيكي كه در آن ديافاگم به يك مكانيزم رفت وبرگشتي مكانيكي مانند ميل بادامك خـارج ازمركز ياحركت شيطانك كه حركت نوساني يا رفت و برگشتي را به آن انتقال مـي دهـد مـرت بط اسـت كـه نمونه كاربردي ان پمپ هاي بنزين اتومبيل ياسيفون است. برای کسانی که هر دسته نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در گزینه چگونگی به کارگیری از پمپ آدینه ، شما شاید می توانید کلیدی ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر