دمپر چیست و موارد استفاده دمپرها در سیستم های تهویه مطبوع – هیوا صنعت

دمپر دستی به وسیله نوع ای که در خارج نتورک قرار دارد میچرخند و برای موازنه هوا و انجام تنظیمات گزینه به کار گیری قرار می گیرند. ولی فرآورده های دیگر همچون آهن نیز به عامل سنگینی آن خیلی مورد استعمال قرار نمی­گیرد. دمپر هواسازی برقیِ چهارگوشِ موازی،عموماً بصورت میان کانالی در مسیر هوای کانال، موردِ کاربرد دارند، اما بصورت مختص به جهت تخلیه هوای اتاق ژنراتور و ورود هوای آزاد به اتاق ژنراتور هم گزینه مصرف قرار می گیرد و طریقه عملکردِ همین دمپر برای اتاق ژنراتور نیز به همین صورت میباشد که سیم های برقِ موتور دمپر به یک جعبه فرمانِ مرکزی متصل می شود که به طور همزمان حساس آغاز به کارِ ژنراتور، برقِ در موتور دمپر جریان پیدا می کند و تیغه های دمپر بصورت اتوماتیک گشوده و این کار سبب ساز تخلیه دودِ ژنراتور از محوطه می گردد. بعبارت دیگر تیغه دمپرها می­تواند به صورت اثبات که به آن دمپرهای لوورLouver هم گفته می­شود و همینطور متحرک اتوماتیک یا دستی نیز باشد. دمپرهای صنعتی شامل دمپرهای هوابند، دمپرهای دایرهای مجزا کننده و دمپرهای دایرهای تخلیه میباشند. فاکتورهایی که باید در گزینش دمپرهای کنترل هوا در حیث گرفت شامل میزان فریم، سایز و جور پره ها، درزبندی دمپر، اتصالات، بوشهای متحرک و طرز توزیع هوای خروجی از موتور دمپر کانال دمپر می باشد. برخی از دمپرهای صنعتی برای کمتر فشار یا این که به جهت استفاده در سیستمهای خاص HVAC طراحی میشوند. به طور معمول از دمپرها در کانالها به جهت متوقف کردن یا تهیه و تنظیم جریان هوا به کارگیری می­کنند. پره های دمپر ها به جهت باز و بسته شدن می چرخد، چنانچه چرخش کل پره ها به یک سمت باشد، پره ها موازی هستند اما در صورتی که پره ها یکی در در میان در جهت مخالف بچرخند، پره ها معکوس هستند. در حالیکه بعضی از خانه ها دمپر اتوماتیک دارند و دارای موتور عمل می نمایند (در بخش دمپر موتور مفصل درباره آن حرف کردیم) بعضی از دمپر ها دستی هستند و نیاز به تنظیمات منوال یا دستی را دارند. دمپر هواسازی برقیِ موازی در دوطرفِ نمای خود حساس یک فریمِ سه سانتی میباشد که همین فریم ها نقشِ فلنچ را به جهت هر طرف از دمپر ایفا می نمایند و دمپر بوسیله همین فریم ها از دوطرف به فلنچ شبکه های هوا حیاتی پیچ و مهره متصل می شوند. میراگرهای باز و بسته شدن: این دمپر ها برای سیستم هایی استفاده می شوند که به طور تام باید گشوده و بسته شوند. به مراد پیشگیری از ورود برف و باران و پرندگان به شبکه ساختمان از این گونه از دمپر ها به کار گیری می شود. در این جور دمپر پره ها از روش فیوز در دست گرفتن می شوند و از الیاژ خاصی ساخته شده اند. هدف از این کار گردش بالای هوا برای جریان هوای تازه می باشد. برای نمونه دمپر اتوماتیک و موتور دار نسبت به گونه های دستی بها بالاتر خواهد داشت. درصورتیکه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد دمپر نتورک موتوری بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

حتما بخوانید:
چگونه Find My به یک رویداد دوستی تصادفی تبدیل شد