همین دریچه ها در سه متاع آهن، آلومینیوم و PVC بوده که شامل پره و دمپر می باشند و از دمپر برای تنظیم جهت باد استعمال می شود. همین دریچه ها در سه جنس آهن، آلومینیوم و PVC تولید می گردد ، این مدل دریچه ها بصورت اثبات باد را در جهت معلوم شده سوق‌دهی می کنند. روزنه سقفی کنجی دو طرفه به عبارتی طور که از نامش مشخص و معلوم می باشد اهمیت پره های قائم به یکدیگر طراحی شده و به رخ L شکل سبب ساز جهت دهی هوا به جهات مختص می شود. روزنه سقفی چهار طرفه هم می تواند به شکل مستقل بر روی سقف تعبیه و نصب شود و نیز می تواند بر محل حفره تایل های سقف کاذب کارگزاری و تعبیه شود. انتقال هوا بصورت سقفی بدین جور می باشد که کانالهای هوا از دستگاه های هواساز یا سانتریفیوژها به نقاطی که قرار میباشد ریزش هوا از سقف و یا این که رجوع هوا از سقف را داشته باشیم کانال کشی شده و در محل مورد نظر هوا بصورت رفت یا رجوع و برگشت ساماندهی میشود. روزنه های سقفی امکان ایجاد در بعدها مستطیلی (ابعاد آیتم نیاز مشتری) را دارند. که اساسی اعتنا به نیاز مشتریان قابل طراحی و ساخت می باشد. اهمیت طراحی خطی سقفی همین قابلیت و امکان به وجود می آید تا انتقال هوای قابل قبولی در رفت و رجوع داشته باشیم. این نتورک ها در محل هایی که نیاز پوشش و عبور هوا دارااست کارگزاشتن می گردد و معمولا در محیط های گشوده از همین کانال ها به کار گیری می گردد. همین اتاق یک روزنه کولر داشت و مدام از بقیه اتاق ها خنک خیس بود. در اینجا بایستی اذعان نمود اختلاف ارزش فاحشِ دریچه اسلوت اساسی روزنه طرح اسلوت بسیاری از کارفرمایان را مجاب به به کار گیری از این دریچه بجای دریچه اسلوت کرده دریچه های خطی سقفی است. روزنه های سقفی یکی از انواع روزنه ها هستند که دوچندان کاربردی میباشند و در سقف ها نصب می شوند. روزنه سقفی یک طرفه جهتِ هدایتِ هوای محل ورود از سقف به یک جهتِ مختص به کاربرد میرود، درواقع دریچه سقفی یکطرفه کلیدی پرّه های اُریپ ، هوای خروجی از دهانه انشعاب شبکه را لزوماً به یک مسیرِ یگانه هدایت می کند. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه دارای دریچه سقفی دو طرفه وب تارنما خود باشید.

ایندکسر