روزنه گاز اهمیت دو مسیر ورودی هوا میباشد؛ یکی از از روزنه ها به رخ پروانه ای تعبیه شده و دیگری به تیتر مسیر ورود هوای مازاد اذن عبور هوا را به صورت عمودی میدهد و به وسیله استپر موتور سوق دهی و در دست گرفتن میشود. روزنه گاز (Throttle) وسیله ای فلزی هست که در ورودی موتور کارگزاشتن می شود و دارای شیر پروانه ای صورت است. مسئولیت همین عمل بر عهده دریچه گاز که توسط پدال گاز کلیدی راننده در ارتباط مستقیم است انجام میشود. فرآیند ذکر شده توسط اتصال مستقیم روزنه اهمیت پدال گاز حادثه میافتد که در دسترس مستقیم راننده قرار دارد. به کلمه دیگر، وجود مجموعه در اختیار گرفتن گری در سیستم اتومبیل که در رسیدن به گشتاور و عجله گزینه نیاز راننده تاثیرگذار باشد، از اهمیت ترین فاکتورهای شیوه اندازی ماشین در مسیر درست است. در همین نوشته در مورد این بیماری توضیحات بیشتری داده شده دریچه های سقفی چهارگوش است. حساس فشردن پدال گاز توسط راننده، دستور تغییر زاویه روزنه گاز به شیر پروانه ای داده شده و در غایت شتاب هوا و سوخت محل ورود هم تغییر میکند. همینطور در جهت به کارگیری کاربردی از همین دریچه، اماکن کارگزاری انواع مبدل در ورودی انشعاب هم وجود دارد. حساس ترین و با ترین وظیفه این قطعه در اختیار گرفتن هوای ورودی به موتور می باشد که از نحوه تغییر زاویه شیر پروانه ای اعمال میشود. روزنه جدید مفتخر می باشد که به تیتر یکی از از پیشتازان صنعت نوین تبلیغات و اطلاع رسانی، روزنه ای نو به دنیای مارک را به جهت بخش وسیعی از تولیدکنندگان محصول و خدمات تولید نماید. اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه دریچه گل سقفی لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر