در ادامه علامت ها اختلالات روزنه میترال قلب آشنا میشویم. نارسایی شدید دریچه سه لتی ملازم مهم علامت ها دارید. تنگی میترال به شرایطی گفته می شود که لتهای روزنه میترال کلفت شده و کامیشرها ملازم با کوتاه وضخیم شدگی طنابهای وتری، بهم متصل می شوند . بیماریهای قلبی یکی از اصلیترین کارداران به خطر انداختن سلامت و زندگی انسان هستند. به ندرت، کاتتریزاسیون قلبی ممکن هست به جهت تعیین علل خاص نارسایی دریچه سه لتی و امداد به تصمیم گیری در گزینه طریقه کارگزاری دریچه اسلوت درمان انجام شود. گهگاه اوقات ممکن می باشد ایراد دریچه سه لتی کلیدی یک شیوه مبتنی بر کاتتر درمان شود. MRI قلب ممکن هست برای انتخاب شدت نارسایی روزنه سه لتی و محاسبه ترازو و کارایی اتاقک پایینی سمت راست قلب (بطن راست) استعمال شود. ارائه دهنده حفظ های بهداشتی شما ممکن می باشد داروهایی را برای کنترل علائم یا این که درمان یک بیماری زمینه ای که باعث نارسایی تریکوسپید می شود تجویز کند. درصورتیکه بیماری روزنه سه لتی به ادله یک بیماری زمینهای یا نقص مادرزادی قلب باشد، ممکن هست به جهت تعمیر یا این که بده بستان دریچه به داروها، طرز کاتتر یا جراحی نیاز داشته باشید. برای نارسایی شدیدتر ممکن است نیاز به قرار ملاقات های منظم برای چک کردن بر وضعیت خود داشته باشید. دریچه های تایلی نیز به جهت کارگزاری بر روی سقف کاذب بکار می رود که حیاتی گونه های یک دو سه و چهار طرفه می باشد. همین بدان معناست که در صورتی که شما بخواهید همین روزنه ها را به جهت کولرهای آبی استعمال کنید، بلامانع است و رطوبت بر بر روی آن اثر منفی ندارد. میدان های مغناطیسی و امواج رادیویی به جهت ایجاد تصاویر دقیق از قلب شما به کار گیری می شود. دریچه هوا ی جت نازل بدونِ هیچ اصطکاک یا مزاحمتی جریان هوا را از خویش عبور می دهد.بنا به ساختارِ فیزیکیِ روزنه هوا ی جت نازل، می قدرت به راحتی از آن در سیستم های رفت و برگشتِ هوا به کارگیری نمود. در رخ نیاز به تنظیمِ هوای خروجی از معبرِ روزنه هوا ی جت نازل می اقتدار به راحتی اساسی استفاده از دمپر پروانه ای که در پشت روزنه کارگزاری می شود میزانِ هوای عبوری از روزنه جت نازل را کنترل یا مسدود نمود. در شکل نیاز به تصاویر دقیقتر، پزشک معالج ممکن است اکوکاردیوگرافی از نحوه مری را توصیه کند. درصورتیکه نارسایی خفیف دریچه سه لتی دارید، ممکن است نیازی به پیگیری دریچه اسلوت چیست منظم نداشته باشید. ماهیت فرآورده دریچه کولر مشبک از ورق آلومینیوم است . همین روزنه موجب رفتوآمد هوا در سیستم هوارسانی شده و جنسی از آلومینیوم و پلاستیک دارد.

ایندکسر