شریفیان عبدالحمید. ژنیکوماستی. نشریه جراحی ایران. مورد جراحی هم وجود دارد. البته یک‌سری وضعیت فیزیولوژیک به این معنی که طبیعی نیز وجود دارااست که سبب ژنیکوماستی می شود. به طور نمونه از بدو تولد بزرگی پستان در اثر عبور هورمون های مادر از جفت طبیعی میباشد و خویش به خود برطرف می گردد. اهمیت این حال ، اگر پستان بزرگتر یا دردناک می شود یا علائم جدیدی ظواهر می شود ، مطلقا به دکتر معالج مراجعه کنید. هر حالتی غیر همین وضعیت ژنیکوماستی است. ژنیکوماستی ممکن می باشد مهم داروهایی مانند رالوکسیفن (Evista) و تاموکسی فن (Soltamox) پایین معالجه قرارگرفته شود. حیاتی همین حال، چنانچه ژنیکوماستی ناشی از یک بیماری زمینهای مثل هیپوگنادیسم، سوءتغذیه یا سیروز باشد، ممکن هست این بیماری نیاز به معالجه داشته باشد. این داروها طبق معمول برای معالجه سرطان پستان تجویز میشوند. پهناور شدن بافت سینه که قوام آن سفت باشد، معمولاً در یکطرف آغاز می‌شود و آن‌گاه هر دو سینه را تحت تأثیر قرار میدهد. ژنیکوماستی معمولاً اصلی معاینه فیزیکی و سابقه طبی قابل تشخیص است. معاینه فیزیکی انجام خواهد شد. ممکن می باشد تصویربرداری از حیطه قفسه سینه هم انجام شود. ژنیکوماستی به ارتقا شتاب پرورش بافت غده پستان در آقایان گفته می شود که ناشی از عدم تعادل هورمونهای استروژن و تستوسترون است. ژنیکوماستی در اثر عدم تعادل بین هورمونهای زنانه و هورمونهای مردانه ساخت میشود. کلیه مردان هم هورمونهای زنانه ایجاد میکنند و هم هورمونهای مردانه. بهطورمعمول، تولید هورمونهای مردانه در مردان بخش اعظم از ساخت هورمونهای زنانه است. چنانچه شما هر نوع سوالی در رابطه اهمیت چه جایی و نحوه استعمال از ژنیکوماستی شیراز دارید، می توانید اهمیت ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر