کاربر دیرین حزب جمهوری اسلامی اهمیت ابراز این که “ما یک تجربه داشتیم و یک جلسه به جهت حضرت آقا در دانش کده گذاشته بودیم که حساس استقبال لطف مواجه شده بود و خواستیم این جلسه را به جهت ایشان در منطقه خودمان نیز بگذاریم و مسجد مناسب، مسجد ابوذر انتخاب شد”، گفت: همین مسجد یکی از بخش‌های مهم فرهنگی و انقلابی جوانان انقلابی آن زمانه در جنوب تهران بود. وی ضمن ابراز این که “پس از موفقیت انقلاب به دفتر کار حزب جمهوری اسلامی در جوادیه آمدم و در آنجا هم عضو حزب شدم”، گفت: از طریق جناب آقای بشیر عبدی معاون حیطه 7 حزب جمهوری در تهران و بعد از آن مسئول ناحیه 7 و سپس مسئول آموزش استان تهران حزب شدم و پس از انحلال حزب هم به ادارهکل انجمنهای اسلامی نخست دکتر ضیایی دوری از ریزش مو وزیری منتقل شدم. خیراندیش افزود: من مهم آقای کلاهی یک درگیری اخلاقی داشتم بهخاطر همین هم یک توشه تقبیحنامهای از شهید مالکی که مسئول استان تهران بود گرفتم و قصه این بود که از خلق و خوی کلاهی فارغ از هیچ استدلال و سندی خوشم نمیآمد. خیراندیش مهم ابراز این‌که “یک تردید کلان در گزینه این که یک رخداد منفی در دفتر کار شورای مرکزی در درحال حاضر وقوع است داشتم البته شک من هیچوقت بهطرف او نمیرفت”، گفت: یک بار خبر دادند که محل کار سیاسی حزب یک تحلیل سیاسی در گزینه دکتر معالج عهد داده و همین باز‌نگری به دست خودش رسیده است و حدود یک ماه آن گاه خبر دادند که دفتر کار سیاسی یک تحلیل برعلیه آقای بنیصدر داده و آن هم به دست خودش رسیده است. خیراندیش دارای تذکر این‌که نخستین حادثه مهم بعد از آن از انقلاب، انتخابات اول مجلس بود، خاطرنشان کرد: تلاشهای فراوانی بهخصوص در جنوب تهران داشتیم چون جنوب شهر حاوی جمعیت متراکم و زیادی بود و وقتی صندوق رأی به بخشها شمالی می رفت اصلاً نمیدانستند انتخابات است. کاربر قدیمی حزب جمهوری اسلامی اهمیت تأکید بر اینکه هدایت حیاتی نظام توسط حزب جمهوری اسلامی حادثه افتاد، تصریح کرد: سپس از سامان گرفتن نظام، هدایت سیاسی بهعهده حزب شد و نهاد ها هر کدام سامان یافتند و بهسوی خودشان رفتند. همین متخصص طب سنتی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سؤالی در خصوص طریق ورودش به حوزه طب گفت: حزب جمهوری اسلامی جای نظامسازی بود و ساختار نظام را طراحی میکرد و برای بخش دفاع، سپاه تأسیس شد و برای مسکن، بنیاد مسکن تأسیس شد و به جهت کارهای خدماتی، جهاد سازندگی تأسیس شد و بایستی در راستا طب نیز اتفاقی میافتاد. حکیم خیراندیش، شاگردان بسیاری را در امر پزشکی سنتی تربیت کردند که نیز اکنون به توسعه همین طب مشغول هستند. وظیفه مزاج سودا در بدن : سودا ساختارهای اهمیت بدن رو تامین میکنه استخوان و مفاصل رگ و پی و اینها. اگر از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه دکتر خیراندیش طب سنتی آدرس لطفا از برگه ما بخواهید.

ایندکسر