دارای این درحال حاضر ، آن ها هنوز مجاز به استفاده در خاویار در اتحادیه اروپا هستند. آسیب رسانی و مضر بودن اسید بوریک در مقطع بارداری به جنین هنوز مشخص نشده است. استخوان­ها در محفظه کشت DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) (Gibco Company) حاوی 15 درصد سرم جنین گاوی (FBS) (Gibco Company) و پنی­سیلین – استرپتومایسین (Gibco Company) در دمای 4 رتبه سانتی‫گراد قرار گرفته، به زیرهود لامینار منتقل شد. دو سر استخوان حیاتی قیچی استریل انقطاع و مغز استخوان اساسی فعالیت فلاشینگ خارج و به‫داخل لوله فاکون حاوی محیط کشت کامل سوق‌دهی و آنگاه به‫مدت 5 دقیقه اساسی بدور 2500 سانتریفیوژ شد. بعد از آن از 24 ساعت محفظه رویی حاوی سلول‫های غیرچسبنده بیرون و بعد به‫مدت 14 روز هر سه روز یک‫بار محفظه سلول‫ها بده بستان شد. دارای رعایت اصول اخلاقی کار اهمیت حیوانات آزمایشگاهی، موش­ها به‫کمک دی اتیلن اتر بیهوش شده، استخوان­های ران و ساق پای آن­ها جدا و آنگاه بافت­های پیوندی اطراف استخوان­ها به‫طور کامل پاک گردید. گوشه و کنار رویی بیرون و رسوب سلولی در پنج میلی­لیتر گوشه و کنار تازه معلق شد و در فلاسک T25 کشت و در انکوباتور CO2 دار (دمای 37 سکو سانتی‫گراد، 5 درصد CO2) انکوبه گردید. دریک آزمایش در سال 2009، به شرکتکنندگان نیترویمیدازول خوراکی، داروی ضدمیکروبی برای معالجه عفونتهای واژن و به دنبال آن شیاف اسید بوریک اسید بوریک را از کجا بخریم داده شد. بوریک اسید یک کوچک مغذی ضروری برای گیاهان محسوب می­شود (10). عنصر بور به‫صورت آزاد در درختان وجود ندارد و بی آلایش ترین فرم آن در حالت محلول ساختار تری هیدروکسی آن یا این که اسید بوریک میباشد که یک اسید ضعیف لویس می‫باشد (11). مطالعات انجام شده توسط موحدی و آبنوسی نشان دیتا هست که غلظت ng/ml6 اسید بوریک اثر منفی بر سلامت سلول‫های مزانشیم نداشته و باعث افزایش کار آلکالین فسفاتاز و میزان کلسیم تام و در غایت تمایز سلول‫ها به استئوبلاست شده می باشد (12 و 13). غذاها حیاتی مبداء گیاهی نظیر خشکبار، میوه­های خشک و تازه، بقولات، سبزی­ها منبع حیاتی همین عنصرهستند (14). در فرهنگ اهل ایران به‫صورت سنتی و به جهت دوری از مصرف شکر، مصرف محصولات گیاهی مانند توت و خرما به زمان نوشیدن چای توصیه شده است که اما دارای دقت به بررسی‫های انجام شده برهان علمی نیز برای آن یافت نشد. اسید بوریک به تیتر ضدعفونی کننده، حشره کش و پیش ساز سایر ترکیبات شیمیایی بوده و به شعله نیز مقاوم است. اسید بوریک ماده ای شیمیایی مهم فرمول H3BO3 است که از حیث قدرت اسیدی یک اسید ملایم شناخته می شود. اسید بوریک اساسی فرمول شیمایی BH3O3 اساسی نامهای بوراسیک اسید و اورتوبوریک هم در بازار فروش مواد شیمیایی وجود دارد. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اصلی نمک اسید بوریک وب وبسایت خویش باشید.

ایندکسر