به جهت تمجید خانه هوشمند می بایست گفت که به محلی گفته می شود که از دستگاه های متصل به اینترنت برای چک کردن و رئیس از خط مش دور لوازم و سیستم ها استفاده می کند. سه نفر از هر پنج آمریکایی که منزل های هوشمند دارند، از یک تلفن همراه هوشمند برای چک کردن بر منزل هایشان به کار گیری میکنند. اشکال منزل هوشمند به صاحبان منزل همین قابلیت و امکان را می دهد تا دارای به کار گیری از تلفن هوشمند و از روش اتصال به internet (یا هر پروتکل ارتباطی)، اثاثیه خانگی، ترموستات ها، چراغ ها و بقیه دستگاه ها را از منش دور در اختیار گرفتن نمود. اگر ضروری باشد پنجرهای گشوده شود تا تردد هوا یا این که تنظیم دما انجام شود، به شکل اتومات انجام میگیرد. مهم هوشمند سازی خانه بخش اعظمی از کارها به شکل مداد انجام شده و قابلیت و امکان برنامه ریزی و در دست گرفتن دارند. همین پیاده سازی سبب ساز تعامل عمده انسان کلیدی گوشه و کنار و تعامل شی ءها کلیدی اشیاء میشود. هوشمند سازی ساختمان به دو دستهی اتوماسیون ساختمان و اتوماسیون منزل یا محل عمل تقسیم میشود. 2 به تیتر اولین اسمارت هوم هاب طراحی شده به جهت کلیه (مصرف کنندگان عام) شناخته میشود. آماده نمودن اطلاعات به جهت مصرفکننده: گـذرگـاه هوشمند، وظیفـه جـمـع آوری اطـلاعـات مـربـوط بـه کنتورهای هوشمند برق، آب و گاز و همینطور اطلاعـات مربوط به تجهیزات و وسایل برقی خانگی را بـر عـهـده داراست و همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، همین اطلاعـات را از طرز نمایشگرها در اختیار مصرف کننـدگـان قـرار میدهد. بعلاوه چنانچه اطمینان حاصل کنید که این محصولات خانگی هوشمند مهم یکدیگر سازگار باشند، مجموعهای را میسازید که میتوانید به مرور دوران آن را توسعه دهید. نخواهید بود و در هر دوران و مکان از روش دور در دست گرفتن میشوند. سیستم های روشنایی هوشمند علاوه بر امکان در اختیار گرفتن از شیوه به دور و شخصی سازی، می توانند زمانه ورود ساکنین را به خانه تشخیص دیتا و در شکل نیاز نور را تهیه و تنظیم کنند. یک هود مدرن را می قدرت حیاتی استفاده از گیرنده دیجیتالی که در آن کارگزاری شده از راه به دور در اختیار گرفتن نمود. هر چند که این دستیار صوتی را در اسپیکر های هوشمند آمازون اکو میشناسیم، الکسا در اکثری از محصولات هوشمند جاگذاری شده، شامل ترموستات هوشمند (مثل Ecobee4) و تلویزیون هوشمند Fire TV. عوامل متعددی را در تعیین دسته و جور محصولات مصرفی در ساختمان ها دخیل کرده میباشد که در ذیل به برخی از آن‌ها مختصر اشاره شده است. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه کلیدی خانه هوشمند کرمان وب سایت خود باشید.

ایندکسر