همچنین درصورتیکه بهدنبال کاهش وزن می‌باشید هم باید توجه زیادی بهخرج بدهید چون ابدومینوپلاستی میتواند زخمهایی مستمر و عمیق بهجا بگذارد. حتی اشخاصی که پیش از جراحی ورزش نمی کنند، آغاز ورزش بعد از جراحی، به کمتر تورم، پیشگیری از لخته شدن خون و مراقبت قوای عضلانی یاری می آبدومینوپلاستی و عوارض کند. اما دقت داشته باشید که انجام ورزش های سبک سفارش می شود، نیکی کار های سنگین. در صورتی که بعد از آن از جراحی، ورزش و رژیم غذایی رعایت شود، شاهد ماندگاری دایم این جراحی هم خوا‌هیم بود. بخیه های سطحی بعد از آن از گذشت پنج تا هفت روز از جراحی کشیده می شوند. البته در میان همین افراد کسانی که کلیدی ویژگی های زیر هستند، بهتر میباشد فعلا از همین فعالیت منصرف شوند. جراحی ابدومینوپلاستی هم مثل بقیه جراحی ها حیاتی عوارضی می باشد که خوب تر میباشد قبل از جراحی شما از آن ها اطلاع داشته باشید. پس چنانچه چنین عوارضی شما را ناراحت می کند، خوب تر هست درباره انجام همین کار مرمت لحاظ کنید. حدود شش هفته یک گن یا شکم بند خواهید پوشید که به پرهیز از ایجاد مایعات اضافی و حمایت از حیطه ی پایین عمل کمک می کند. مریض می بایست بتواند پس از گذشت یک تا دو هفته کل قد بایستد و انتظار می‌رود در همین روزگار سرانجام کلی و لاغر شدن شکم را تماشا کند. در صورتی که قصد باردار شدن دارید، بهتر میباشد که پس از زایمان این عمل را انجام دهید چون در حین عمل، ماهیچههای عمودی منقبض و سفت میشوند و بارداری های آینده میتواند این عضله ها را قطع کنند. بعد از آن از برداشته شدن پوست اضافی، عضله ها شکمی آسیب دیده ترمیم و منقبض می شوند. در ارتفاع بارداری و یا این که هنگامی که میزان متعددی وزن بیشتر می کنید این طبیعی می باشد که پوست شکم کشیده شود. هفته ۶ – ۸: در طول این هفتهها میتوانید به تمرینات فیزیکی خود باز گشته و تمرینات قدرتی را انجام دهید. زنانی که چند بار زایمان کردهاند و یا کسانی که قبلاً اضافهوزن داشته اند، می توانند همین عمل جراحی را انجام دهند و پوست راحت و عضله ها بیحالت خویش را از در بین ببرند.

ایندکسر