وارد نمودن متن صورت جلسه: در این بخش باید شکل جلسه کل افراد اعم از هیئت مدیره، مسئول و رکن اداره کننده به صورت کامل وارد شود. نام ،نوع موضوع کمپانی ،مرکز اهمیت و آدرس تام شرکت ،همچنین اسامی شرکا یا این که موسسین و شماره شناسنامه و محل اقامت انها قید شود و همچنین تمام سرمایه نقدی و در صورت وجود سرمایه غیر نقدی می بایست تقویم شود و تحویل داده شود . ماده۱۵۲ : هرگاه کمپانی به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک مهم مسئولیت محدود هنوز کل یا قسمتی از سهم الشرکه خویش را نپرداخته و یا پس از تادیه مسترد داشته است، طلبکاران کمپانی حق دارا هستند هم اندازه آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی ما‌نده می باشد مستقیما بر مقابل سهیم حیاتی مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند.اگرشرکت ورشکست شود حق مزبور را مدیریت تصفیه خواهد ثبت شرکت در اسلواکی داشت. شرکت هایی که اهمیت بیش از 150 نفر سهیم هستند باید فایل تصویب نام را از وبسایت دانلود کرده و دیتاها شرکت‌ کنندگان را در آن وارد کنند. به طور کلی مزایای پذیرش شخصیت حقوقی به جهت کمپانی ها عبارتست از تسهیل در تهیه قراردادها ،طرح دعاوی از پاراگراف اعلام ورشکستگی به دادگاه مرکز اهمیت شرکت (اقامتگاه فرد حقوقی) می باشد و هدف حساس تشکیل شرکت همین است که دو یا چند نفر به جهت انجام کارها تجارتی اهمیت قصد انتفاع اهمیت سرمایه ثبت شده کار می کنند و شرکت دولتی فاقد شخصیت حقوقی می باشد. ثبت کمپانی : موسسه خدمات اداری کاج به عنوان یک مشاور امین در حوزه شیوه اندازی کسب و کار، افتخار داراست که در حوزه تاسیس و شیوه اندازی شرکتها، پیگیری امور مربوط به تصویب برند شرکت و برندسازی، تمامی خدمات آیتم نیاز به دست آوردن و کار شما را در چارچوب آخرین قوانین جمهوری اسلامی کشور ایران در اختیارتان قرار می دهد. تکمیل اساسنامه: در همین گام نوشته اساسنامه در اختیار شخص قرار گرفته و فرد می تواند مراحلی که تا به امروز طی کرده را در شکل نیاز اصلاح نماید. در غیر همین رخ از سطح عبور کرده و وارد گام بعدی شوید. برای ثبت شرکت بدون‌پول (مسئولیت محدود) از شیوه سایت، بایستی فرمی را مالامال کرده و اطلاعاتی شامل: استان واحد ثبتی، شهرستان واحد ثبتی، مدت عمل شرکت، شروع سال مالی و غیره را وارد کنید. مدیریت استدلال کمپانی کیست و چه وظایف و مسئولیت هایی دارد؟ در صورتی که قبل از این، شخص درخواست کننده می بایست در طول روز میزان متعددی از وقت و انرژی خود را به فعالیت می پیروزی تا بتواند به اداره ی تصویب شرکت ها بازگشت نماید و کار تصویب کمپانی یا این که تصویب تغییرات کمپانی خود ثبت شرکت غیرانتفاعی را انجام دهد. قابل توجه میباشد که انجام همگی امور ثبتی در رخ رعایت نکردن یا ندانستن ضوابط در پروسه تصویب ، شما را اهمیت ضرر و زیان های مالی بسیاری رو به رو خواهد کرد و ممکن هست شما تا تعدادی سال آن‌گاه نیز متوجه آن نشوید . در این پست میخواهیم مراحل، هزینه های اعصاب و حفظ تصویب کمپانی در ترکیه را توضیح دهیم.

ایندکسر