مسئولیت هر شریک برابر شرکا به اندازه تمام بدهی کمپانی هست خیر به مقدار آورده و مارک تصویب شرکت او در شرکت. شما به جهت اینکه بتوانید فعالیت تجاری خود را شروع کنید و همینطور می‌خواهید شرکتی را برای انجام این فعالیتهای تجاری به ثبت برسانید؛ می بایست شخص دیگری نیز به تیتر سهم دار در کنار شما باشد، شما میتوانید از در میان نزدیکان و دوستانتان شریکی را تعیین کنید که به آن‌ها اطمینان خاطر داشته باشید و مطمئن باشید که در آتی به جهت شما مشکلی به وجود نمیآورند. برای به آخر و عاقبت رساندن مسئله ثبت کمپانی مورد حیث خویش بایستی تمام پروسه پایین را قدم به قدم و به اعتنا پیش بروید و در رخ نادرست در یکی از از مراحل، ثبت تایید نشده و بایستی کل مراحل را از اولیه پیش بروید که باعث می شود میزان زیادی از زمانه و پول تاجر هدر برود. داشتن تائیدیه پست به جهت کد پستی الزامیست. در نصیب دیتاها مرکز اساسی می بایست مشخصات مربوط به کد پستی و شماره ی تلفن و نشانی مرکز اهمیت تکمیل گردد. به جهت ثبت کمپانی به رخ سهامی یگانه شما مستمند دست کم صد هزار تومان سرمایه اولیه می باشید که سی و پنج درصد از آن در زمانه ثبت بایستی در حساب متعلق به کمپانی به وسیله خزانه بلوکه شود که پس از تکمیل روند ثبت آزاد می شود.زمان تاسیس شرکت، سهامداران سرمایه جهت تصویب را تهیه کرده و سرمایه به صورت سهام در میان شرکا تقسیم میشود. ماده 17 هم در گزینه شرکت سهامی عام متضمن حکم شبیه است. تأخیر آنگاه از صدور حکم از قرار روزی آبادی الی یکصد تومان است. و در رخ تقاضای مدعی العموم حکم انحلال کمپانی متفاوت نیز صادر خواهد شد. ثبت اشکال کمپانی مؤسسات تجاری و همینطور مشاوره گزینش نام کمپانی ها ثبت اسم کارت بازرگانی برای افراد حقیقی و حقوقی جهت کارها تصویب پیشنهاد و واردات و صادرات فرآورده از کلیه مرزهای تجاری کشور. موسسه ثبتی ، حقوقی هدف ارائه دهنده گونه های سرویس ها تصویب کمپانی ، ثبت برند و علائم تجاری و لوگو ،ثبت اختراع ، تهیه گونه های قرارداد ، ثبت برند و علامت ها تجاری و لوگو ، تهیه اشکال قرارداد ، تصویب مارک و علامتها تجاری و لوگو تصویب کمپانی ، ثبت برند و علائم تجاری و لوگو ،ثبت اختراع ، تهیه و تنظیم گونه های قرارداد و سایر موردها می باشد. نکاتی که می بایست در گزینش اسم شرکت رعایت نمایید منوط به این است که مواد منع انتخاب اسم را بدانید که دارای ترین همین موارد شامل : دارا بودن ریشه فارسی نام ، مغایر نبودن اهمیت فرهنگ اسلام و شئونات انقلاب اسلامی ایران ، مهم اسم خاص بودن نام ارائه شده می باشد.

ایندکسر