البته منزل هوشمند تنها نمونهای کوچک از تکنولوژی جدید است. اپل که اهمیت ارزشترین شرکت جهان محسوب می گردد و از هزاران کارشناس و بودجهی به اندازه بهره میبرد، چرا هنوز مهم تولید آیفون تاشو وارد این بازار نشده است؟ صنعت تکنولوژی اهمیت همین تحولات تازه رو به رقابتیتر شدن گذاشته میباشد و اتفاقا شتاب همین تغییرات به قدری هست که قصور و غفلت را برنمیتابد. تکنولوژی جدید بلاکچین یک طرز فوقالعاده به جهت ذخیره ایمن، احراز هویت و حفظ از دادهها هست و یک تحول دیجیتال فوقالعاده را در معاملات ساخت کرده است. بلاکچین زنجیرهای از دادهها هست که کسی نمیتواند چیزی را در آن تغییر دهد. در همین حوزه کمپانی SambaNova Systems که در حوزه نوآوریهای هوش مصنوعی و اشاعه کاربردهای آن در سازمانها و ارگان ها عمل میکند، به طراوت گزارش تحقیقاتی و آماری را در این حوزه ارائه کرده است. در مقاله حاضر درباره راستا های فلسفی خلط دانش و تکنولوژی دعوا می نماییم و تفسیر می دهیم که یکی از پی بردن آن دو، نیکی فقط یک خطای معرفت شناسانه محسوب می شود، بلکه نتیجه ها و تبعات نامطلوب نظری و عملیعدیده ای نیز به توشه می آورد که تأثیر خویش را در جستجو های معرفتی و هم سیاست گذاری ها در زمینه علم و تکنولوژی صریح می سازد. یا حتی دارو هایی که در زمانه بیماری مصرف می کنیم. همین تکنولوژی جدید به ما همین قابلیت را می‌دهد تا تغییرات و تنظیماتی را که ممکن می باشد بر روی جسم واقعی زیاد گران یا پرخطر باشد، به راحتی آزمایش کنیم. آیا ما میگوییم که سازندگان گوشیهای اندرویدی بایستی ساخت گوشیهای تاشو را متوقف کنند؟ مدتی قبل یک عدد از افشاگران اعلام کرد که اپل در هم اکنون تحلیل چندین گونه اولیه برای آیفون تاشو میباشد ولی به لحاظ مدیران اپل همین تکنولوژی کماکان محدودیتهای زیادی دارد. در این در بین هرچند اپل هیچ مبادرت خاصی در راستای گوشیهای تاشو انجام نداده، ولی به مهربانی پیشرفتهای به دست آمده از طرف رقبای اندرویدی میتواند در این حوزه به موفقیت قابل توجهی برسد. مثلا اصلاح جهشهای DNA که می تواند سبب به بهبود سرطان یا بقیه بیماریهای خطرناک شود. بر همین اساس تکنولوژی از دیدگاه های مختلفی می تواند حیاتی تعاریف متمایز باشد. بر شالوده گزارشها، اپل امسال یا سال آتی از او‌لین هدست خویش رونمایی می‌کند که بایستی ببینیم از طرف کاربران حیاتی چه بروزترین خبرها تکنولوژی واکنشی روبرو میشود.

ایندکسر