در واقع اهمیت خرید کردن عسل ارگانیک، تنها و فقط یک ماده را به خانه خویش می برید: عسل ناپخته عسل طبیعی اصفهان و خالص را. همین گونه عسل، همان نوعی می باشد که در کندو وجود داشته و زنبورها خودشان از آن تغذیه می کنند؛ چون آن چه از دانش جانورشناسی برمی آید، نشان می دهد زنبورهای عسل از هر نوعی از همین خوراکی کار کشته تغذیه نمی کنند و تنها از عسل نپخته تغذیه می کنند؛ به جز ملکه که تغذیه ی خود را از ژل رویال انجام می دهد. اگر بخوام خوبتر بگم، به این معنی که این که فکر می کنم چنانچه بر روی بها هایی که از روز اولیه به جهت دهچی تمجید کردم بایستم، برکت و درآمد نیز خودش میاد. می تونسته صبح تا شب به زنبورها آب و شکر بده البته نداده، یا این که عسل رو گرما بده تا صورت ظاهری زیبایی به خودش بگیره، البته به خاطر این که آنزیم ها و ویتامین های عسل از دست نره، همین فعالیت رو نمی کنه. عسل یک ماده شیرین میباشد که حساس استعمال از شهد گل ها به وسیله زنبور عسل ساخته می شود، همین ماده که حدود ۸۰ % قند فروکتوز و گلوکز دارد، اهمیت اعتنا به شهد گل ها و گیاهانی که زنبور عسل از آنان تغذیه کرده و در ساخت عسل از آنها به کارگیری نموده است، مهم رنگ ها و طعم های متفاوتی میباشد که ممکن میباشد بها انواع مختلف آن کلیدی نیز تفاوت داشته باشد. اگر می‌خواهید خودتان متوجه اصل بودن عسل شوید، باید دو یا این که سه آیتم از همین ۱۱ روشی که توضیح میدهم را به کار گیری کنید. برای این همین زنبوردارها به جهت دهچی ارزشمندن و به جهت همین، یکی از بها های دهچی حمایت از به دست آوردن و فعالیت و رونق دادن به حرفهشونه. خوبتر هست بدانید که زمانه همین گفته، دست اندک به سال ۱۸۹۳ برمی گردد و از آن روزگار تاکنون به وسیله زنبورداران رشته ای رد شده است. زمانی که استدلال این داعیه را پرسیدیم گفتند یکی از از دوستانم گفته چنانچه عسل طبیعی را در آب بریزیم بایستی تصویر زنبور عسل در آن دیده شود! هاگ های قارج کلستریدیوم بوتولینوم در درختان دور از هم هستند و ممکن است زنبور عسل به غلط آن ها را هم به ملازم گرده گل عده آوری کند و به عسل تبدیل کند. و عسل تقلبی را به جای عسل طبیعی در بازار به فروش می رسانند. در صورتی که عسل طبیعی باشد و جهت تغذیه زنبورها به آن ها مواد قندی داده نشود میزان فروکتوز 38 % و گلوکز 30 % می باشد ولی برای زنبورهایی که از قند تغذیه کرده باشند کاهش از ./95 درصد است. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب وبسایت عسل طبیعی فروش.

ایندکسر