اما در رخ ناکامی قیمتی ۳۰۰۰۰ قابلیت نزول بها بیت کوین تا ۲۰۰۰۰ دلار را هم می توان داشت. مطابق تحلیلهای رخ گرفته ولی هنوز در سال ۲۰۲۲ جایگزینی بیت کوین حساس ارزهای فیات انجام نخواهد شد و هنوز برای همین دستور زود است. پیش بینی بیت کوین در سال ۲۰۲۲: طبق پیش بینی این سایت میزان مقبولیت بیت کوین در سال ۲۰۲۲ باید به سه برابر قیمت بیت کوین کاهش کنونی برسد. خرید کردن بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال اهمیت کمترین مقدار کارمزد در دیجی دلار. به دلیل ناچیز شدن میزان پاداش بیت کوین برای ماینرها از همین سال به بعد، احتمالاً بایستی منتظر یک جهش قیمتی قابل اعتنا در همین سال و سال سپس باشیم. درصورتیکه ارزش این ارز از همین عدد پایینتر نیاید، میتوان یک فرایند صعودی چشمگیر را تا ۷۵۰۰۰ دلار به جهت آن متصور دانست. مطابق این جور هرگاه همین عدد کاهش از ۲.۴ باشد، می توان انتظار داشت که در دراز مدت نمودار بیت کوین صعودی خواهد بود. اتریوم در 24 ساعت پیشین بیش از 17 میلیارد دلار معامله شده است. این وب سایت ارزش ۳۲۰۰۰ دلار را برای بیت کوین در این سال در نظر گرفته است. برای همین که بتوانید کلیدی خرید کردن بیت کوین در تراکنشهای مالی خود احساس امنیت کنید و آن را به راحتی کلیدی اشخاص دیگر رد و بدل نمایید، مستمند استعمال از یک کیف پول هستید. آن گاه از کشمکش های دوچندان در کشورمان در نهایت در سال 1398 و در آذر ماه اینگونه اعلام کردند که ارزهای دیجیتال و بیت کوین به وسیلهی کشور ایران هم به رسمیت شناخته میشود و قرار میباشد قانونهای اضطراری برای انجام فعالیت در همین حوزه احوال شوند. در موقعیت حاضر یکی از از مهمترین اتفاقاتی که پیش روی قیمت بیت کوین قرار دارد، هاوینگ مربوط به سال ۲۰۲۴ است.

ایندکسر