کل این عوامل سبب می شوند که رخ فرد حالتی اخمو و خسته پیدا کند. بعد آندوسکوپ از نحوه همین برش ها وارد می شود. تفاوت همین جراحی دارای لیفت شکل در همین است که در لیفت صورت، کل شکل ذیل جراحی لیفت قرار خواهد گرفت و نوع ها و نصیب پایینی رخ هم لیفت می شوند اما در لیفت پیشانی، تنها نصیب بالایی صورت تحت تاثیر قرار می گیرد. برای ترمیم و برنا سازی یک سوم بالایی صورت (گوشه خارجی دیده ها، ابروهای خارجی ،بالای نوع ها، و بخش طرفی پیشانی تکنیک های جراحی و غیر جراحی زیادی وجود داراست که در بهترین حالت پوست و ظاهر این بخش از رخ را جوان و زیباتر می کنند. 5. طی روزهای اول آن گاه از عمل ، فقط به پشت و در موقعیت نیمه نشسته دراز بکشید ؛ زیرا بالا نگه داشتن سر برای کاهش هر گونه عارضه آن گاه از فعالیت مانند خونریزی ، لخته شدن خون یا تورم ؛ وضعیتی ایده آل است. جهت امداد به کمتر ورم و کبودی ناشی از کار ، از کمپرس یخ به کار گیری کنید و در ارتفاع تعدادی هفته اولیه آن‌گاه از جراحی ليفت شقيقه قطعا در موقعیت طاقباز خوابیده و به یاری یکسری بالش ، سر خود را در وضعیت بالاتر از تن قرار دهید. سپس جراح حدود ۴ برش، که ۲ برش آن بر بر روی شقیقه و دو برش دیگر آن در قسمت میانی سر قرار می گیرد را تولید می کند. در این جا نکات عمومی مهمی را بیان می کنیم: در حدود یک هفته می بایست از بالش بلند و یا حتی دو یا سه بالش استفاده کنید، استفاده از کمپرس یخ برای کمتر تورم و کبودی های تولید شده، اما یخ نباید به طور مستقیم اهمیت پوست تماس داشته باشد. در همین شیوه فرد زیر بیهوشی عمومی قرار می گیرد. مثل هر فعالیت زیبایی دیگری، لیفت پیشانی و ابرو نیز می تواند طبق سلیقه بیمار، سن او، موقعیت فیزیکی و توصیه های دکتر روش های گوناگونی برای جراحی داشته باشد. چنانچه شما حالت زیر را دارید، خوب تر می باشد لیفت ابرو و پیشانی را مدنظر داشته باشید. جراحی لیفت ابرو و پیشانی حساس امداد اندوسکوپ، روشی مالامال طرفدار می باشد که به استدلال مزایای آن، به اشخاصی که در سنین زیر تری هستند، بخش اعظم سفارش می شود چون هنوز افتادگی شدت زیبادی ندارد و به یاری برش های ریز می اقتدار به عاقبت ی فراوان مطلوبی رسید. به جهت کسانی که هر مدل نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در آیتم چگونگی به کارگیری از بهترین جراح لیفت شقیقه در تهران ، شما احتمالا می توانید حساس ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر