مملکت ما هم در حدود 70 % کمتر گردشگری سالم در مدت زمان شیوع کرونا را تجربه کرده است. یعنی ارتقا در بها سبب کاهش در تعداد گردشگران می­شود. همینطور تعداد متعددی از مشاغل را برای اشخاصی که در صنعت حمل و نقل و مهمان نوازی کار می نمایند ، گردشگری هرمزگان آماده می کند. بخش اقامتی برای صنعت مسافرتی و مهمان نوازی از کلیدی ویژه ای برخوردار هست ، زیرا افرادی که به مناطق متعدد سفر می نمایند برای اقامت ، استراحت و خوابیدن نیاز به جایی دارند. مهاجرت ریلی از قرن نوزدهم در صنعت گردشگری نقش اساسی داشته و همچنان به این عمل ادامه می دهد. این ممکن است شامل مهیا آوردن وسایل به جهت رسیدن به مقصد تعطیلات مورد حیث خود در وهله اول باشد ، ولی ممکن هست شامل یاری به آنان به جهت رفت و آمد پس از رسیدن به مقصد باشد. صنعت گردشگری به تیتر یک بخش اقتصادی دارای می­تواند حساس برنامه ­ریزی اصولی و شناسایی قوت­ها، مزیت­ها و محدودیت­ها نقش موثری در گسترش و تنوع قسمتی به اقتصاد بر عهده داشته باشد. علاوه بر همین ، گردشگری همین پتانسیل را دارد که رابطه ها در میان کشورها یا شغل ها مرزو بوم را بهبود ببخشد ، فرصتهایی را برای سرگرمی و تفریح تولید کند و قیمت یک ارز را بهبود ببخشد. این استاد دانشگاه تصریح میکند: اساسی اهمیتی که گردشگری پیدا کرده تبدیل به یک عنصر تأثیرگذار بر روابط اجتماعی و فرهنگی بین انسانها، تبیین و شناسایی هویتهای قومی و فرهنگهای سنتی و کهن، مراقبت میراث تاریخی؛ کشف سنتها و رسوم تاریخی و بررسی، شناسایی و بازسازی بناهای تاریخی و نظایر آن شده می باشد که به دنبال خویش حرکت به سمت تدوین کردن استراتژی و برنامهریزی و سرمایهگذاری جهت بهبود زیرساختها به منظور ارتقای مقداری و کیفی این صنعت در کشورها و حتی شهرهای تاریخی و مقصد گردشگری رفته است. کارشناس میزان مرغوب بودن سرویس ها گردشگری گفت: ضعف عملکردی ایران در برندسازی گردشگری طعام تا جایی می باشد که گردشگران خارجی، غذایی را به صورت مختص به عنوان غذای اهل ایران نمیشناسند و آن را اساسی عنوانهایی مثل غذای شرقی، مدیترانهای و یا این که حتی غذاهای عربی یاد میکنند. در این زیر بخش ، یک‌سری مؤلفه مختلف وجود دارااست ، از صنعت هتلداری گرفته تا کمپینگ ، خوابگاهها و سفرهای دریایی. این نوعی از اقامت اجتماعی میباشد که در آن میهمانان متعددی در یک فضای مشترک ، طبق معمول اصلی خدمت بهداشتی و آشپزخانه ، تختخوابهایی را در یک فضای مشترک اجاره می کنند. رویه آهن نیکی تنها وسیله ای را به جهت مسافر آماده می کند که بتوانند به مقصد خود برسند ، بلکه سرویس ها ریلی زمینی و زیرزمینی هم آیتم هایی را به جهت حرکت در بخش اعظمی از شهرهایی که گردشگران از آن مشاهده می کنند نیز فراهم می کند.

ایندکسر