دمیدن ناخواسته : یک حرفه در پایین وجود دارد که هوا را ناهمسو کلیدی آب تماس می دهد. این قطعه به دور الکترو موتور را کاهش می دهد و انرژی را به حرفه منتقل می کند چون اگر به دور الکترو موتور کمتر پیدا نکند، نمی قدرت انرژی را به لطف و صحت به پروانه انتقال داد. قطعه «قطره گیر» عاملیست که در دعوا اتلاف آب، تفاوتها را رقم میزند. پایین ترین دمایی است که کلیدی تبخیر آب در هوا می قدرت آن را خنک کرد، همین شرایط زمانی واقعه می افتد که هوا به وضعیت ۱۰۰ درصد اشباع از رطوبت برسد. بدلیل تبخیر و قرار قطرات به خارج از برج خنک کننده مقدار مواد معدنی در آب مهم گذشت دوران ارتقا می یابد. تشتک توزیع آب : در برج خنک کننده جریان مخالف (کانتر فلو) این قسمت جایگزین سیستم پاشش آب و جهت پاشش آب بر روی پکینگ مدیا مورد استعمال قرار می گیرد. چرا که به طور نمونه برج در تجهیز کارگاه آیتم استعمال قرار خواهد گرفت و آن گاه از اتمام پروژه می توان برج خنک کننده را از برج خنک کننده فایبرگلاس ساران مدار بیرون نمود. بار برودتی حساس توجه به اندازه ساختمانی که می بایست از آن گرما دفع شود ، گزینش می شود. از آنجایی که در همین مبردها آب نقشی ندارد لذا کار خنک کردن آب بر عهده برج های سینی دار میباشد که همین فعالیت را به شکل سطح ای انجام می دهند. برج خنک کننده مرطوب- خشک یا مدار بسته: پایه فعالیت همین گونه برج ها هم مثل برج های مدار گشوده میباشد فقط تفاوتشان این است که در این برج ها سیال کلیدی هوای خنک کننده تماسی ندارد. از کارخانجات بزرگ تا ادارات و برج ها و مجتمع های مسکونی از برجهای خنک کننده (Cooling Tower | کولینگ تاور) بهرهمند شدهاند. برج خنک کن یا برج خنک کننده چیست؟ ولی شیوه راه‌حل چیست؟ اگر شما هر جور سوالی در رابطه حیاتی کجا و نحوه استفاده از برج خنک کن خشک دارید، می توانید اصلی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر